John Erichsen : Udsigt over den gamle Manuscript=Samling i det store Kongelige Bibliothek (1786)

|<

<

>

>|

John Erichsen : Udsigt over den gamle Manuscript=Samling i det store Kongelige Bibliothek (1786)

I Gamle Kongelige Samling (GKS) samledes de håndskrifter, der fra ældre og nyere tid forefandtes i Det Kongelige Bibliotek, inden Otto Thotts store samling af håndskrifter indgik efter hans død i 1785. Samlingen rummede store skatte af både danske og udenlandske håndskrifter. En række betydelige erhvervelser i løbet af 1700-tallet gav samlingen en kvalitet, der bragte den på niveau med de bedste i Europa. I 1783 var arbejdet med en ny, håndskreven katalog over GKS blevet påbegyndt. Håndskrifterne anførtes i systematiske grupper, gentaget for hvert af de tre formater. Arbejdet tog flere år, og endnu inden det var afsluttet bestemte bibliotekets leder, John Erichsen (Jón Eiriksson, 1728-1787), at udsende en trykt Udsigt over håndskrifterne.

Hensigten med denne var at gøre håndskrifterne bedre kendte for den lærde offentlighed. Udsigt er fortsat den eneste trykte oversigt over hele samlingen, og er værdifuld alene af den grund. Den har dog også sine klare begrænsninger. Selv om Erichsen medtog de fleste af håndskrifterne, er den ikke en komplet fortegnelse over den gamle manuskriptsamling. Beskrivelserne af håndskrifterne er hyppigt meget lapidariske, og de er skrevet på dansk. Disse selvpålagte begrænsninger kan undre når man sammenligner med den samtidigt udarbejdede håndskrevne katalog, hvori alle håndskrifter er medtaget og hvori de ofte ganske informative beskrivelser er affattet på latin. I betragtning af det store antal af fælleseuropæiske håndskrifter, GKS rummer, havde det været relevant at præsentere samlingen mere detaljerigt og på latin også på tryk.

I Erichsens Udsigt anføres håndskrifterne i systematiske grupper som i pladskatalogen, men uden inddeling i formater. I det her publicerede eksemplar er håndskrifternes numre skrevet til i margenen (dog er numrene 1216 til 1305 ved en fejl oversprunget og modsvares altså ikke af eksisterende håndskrifter). - Erichsens Udsigt er ikke forsynet med indices.