H.C. Andersen: Dagbog paa en Tydsklands Reise 1831

|<

<

>

>|

H.C. Andersen: Dagbog paa en Tydsklands Reise 1831

"Det er Liv at reise". Så koncist sammenfattede H. C. Andersen selv sin vedvarende rejsetrang, der gjorde ham til en moderne turist avant la lettre. "Uroen, den stadige strøm af nye mennesker og nye oplevelser, stemte med hans nervøse temperament og hans fremadrettethed." - skriver Oluf Friis om denne udlængsel og jagt efter nye indtryk. For H. C. Andersen var at rejse imidlertid ikke kun at leve. At rejse var også at skrive. H. C. Andersen førte på sine mange rejser dagbøger, først og fremmest med den hensigt at fastholde stof til brug for senere rejseskildringer.

Den dagbog, der hermed tilgængeliggøres som manuskript, er fra den unge, ukendte digters første udlandsrejse til Tyskland i 1831 og ligger bl.a. til grund for rejsebogen Skyggebilleder af en Reise til Harzen, der udkom samme år. Denne dagbog er i lighed med H. C. Andersens andre dagbøger udgivet af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, der velvilligt har stillet manuskriptbeskrivelsen og tidstavlen til rådighed. Denne videnskabelige tekstudgave med indledninger, noter og registre kan med fordel anvendes sammen med den foreliggende elektroniske facsimile.

H. C. Andersens skrift er - selv for kendere - vanskelig at tyde. Med den foreliggende udgave af dagbogen får man imidlertid ikke blot en mulighed for at efterse det meget store og vanskelige arbejde, der af udgiverne er lagt i transskriptionen af denne skrift, men forhåbentligt også at blive smittet af den begejstring og spontanitet, der kommer til udtryk i H. C. Andersens skrift og tegninger.

Dagbogen, der har signaturen Collin 30 4º, blev i lighed med Jonas Collins øvrige H. C. Andersen-manuskripter skænket til Det Kongelige Bibliotek i 1905. Den er ført i en notesbog i oktavformat (20,5 x 13 cm.), indbundet i marmoreret, stift papbind, med et indklæbet mærkat fra forhandleren: "C. Steen. Paa Hjørnet af Pilestrædet og Sværtegaden. No 121." Ryggen repareret af Andersen med blågrønt papir. På bindets forside er klæbet en hvid seddel, hvorpå Andersen har skrevet: "Dagbog paa en Tydsklands Reise 1831", og senere ovenover tilføjet: "H. C. Andersen's". På bindets bagside er klæbet et mærkat med dagbogens gamle nummer i den Collinske Manuskriptsamling: 1486. Notesbogen bestod oprindelig af 24 blade, hvoraf blad 1 og 24 som forsats er klæbet på bindets inderside; da den var skrevet ud på s. 44, fortsatte Andersen på tre kvartblade, som han foldede til eet læg med seks blade i oktav. Efter at have beskrevet dem syede han dem ind i notesbogen efter s. 44. Pagineret 1-56.- I teksten findes 13 tegninger, i reglen skitseret med blyant og optrukket med blæk; billedunderskrifter, hvor sådanne findes, er oftest kun med blyant. Dele af teksten er ligeledes først blyantsskrevne, enkelte afsnit ikke senere optrukket med blæk

Billederne har en filstørrelse på 250-300 KB. Layout er tilrettelagt således, at det bedste resultat opnås med en skærm på 17 tommer og en skærmopløsning på 1024 x 768.

Litteratur: H. C. Andersens Dagbøger 1825-1875, bd. I-XII. Udgivet af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab under ledelse af Kåre Olsen og H. Topsøe Jensen. Kbh. 1971-77. Fotografisk optryk 1995-96. Den foreliggende dagbog findes i bind I, pp. 59-117.