Niels Bredal: Børne Speigel (København: Mads Vingaard, 1568)

|<

<

>

>|

Niels Bredal: Børne Speigel (København: Mads Vingaard, 1568)

 

Denne bog (LN 434 / Hj. 1068 4to) er ikke en skolebog, men en bog med formaninger om børns opførsel, skrevet på rimede vers, og delvis henvendt til barnet selv. Bogen er kun bevaret i et enkelt eksemplar. Her gives formaninger om gode og mindre gode former for leg:

”Børn skulle icke alle tide forbiudendis at lege,

Men maa stondum seg forløste oc vederquege.

Med skudsten, Bold, Trild oc top,

Med Klode oc keile, løbe oc hop.

At siunge, quæde,dantze oc springe,

Med Hackebred, Tromper oc gier at klinge.

At skerme oc fickte monne ey skade,

Om det er venligt oc til maade.

Dog haffue deg i din leg ærlig oc vel,

Far icke med løsagtighed : swig eller wskel.

Naar mand paa Børnis leeg vil agt giffue,

Da maa vi see huad mand the ville bliffue.”