Add. 47 2°: Antiphonarium Nidrosiense (fragment)

|<

<

>

>|

Add. 47 2°: Antiphonarium Nidrosiense (fragment)

Pergament, 10 ff., 45,5 × 30 cm; Norge (Nidaros/Trondheim), 1250-1275

Fragmentet stammer fra helgendelen (sanctoralet) i et antifonale (dvs. en liturgisk bog med tekst og notation til gudstjenestens sungne dele) lavet til brug for Nidaros Domkirke. Det dækker, delvist, perioden fra 29. juni til 14. september, med tekster og noder til følgende højtider:

1r-2v: Officium SS. Apostolorum Petri et Pauli (29. juni)

3r: In natale S. Marie Magdalene (22. juli)

3v: Direktiver for fejring af helgener 23.-28. juli

3v-4v: In natalicio beati Olaui Martyris (29. juli)

5r-5v: In nativitate Marie (8. september)

6r-10r: In susceptione sanguinis (12. september)

10r-10v: In exaltatione crucis (14. september)

Fragmentet er den eneste bevarede kilde der rummer musik og tekst til tidebønnerne i officiet ”ved modtagelsen af blodet”, In susceptione sanguinis, dvs. festen for de dråber af Christi blod, der i 1165 kom til Nidaros. Blodet har antagelig været indesluttet i en ring af guld, hvorfor festen allerede i en kilde fra samme periode som fragmentet betegnes som ”Fingerguldmessen”. For de øvrige festers vedkommende har dele af officierne været nedfældet på nu tabte blade. – Officiet til den hellige Olav er ledsaget af en tegning af den tronende konge

Bladene har været brugt som bindmateriale om regnskaber fra 1624 til 1630 vedrørende kollegiet Regensen i København Universitets arkiv. Bladene 1, 3, 4, 5 og 9 er i den forbindelse blevet skåret op i hver tre stykker, mens bladene 2, 6, 7, 8 og 10 forblev intakte. De 10 blade har altså på et stadium i nyere tid udgjort 5 hele blade samt 15 brudstykker af enkeltblade. Brudstykkerne er i nyere tid blevet sammenføjet til hele blade

Ifølge en notits vedlagt fragmentet kendtes kun de to nedre stykker af blad 3 samt det øvre og det nedre stykke af blad 4 indtil 1929, hvor de øvrige dele af fragmentet kom til fra universitetsarkivet. I sin katalog fra 1935 anfører Krarup imidlertid fortsat kun fire stykker, så overdragelsen kan have fundet sted senere

Bladenes rækkefølge har tidligere været en anden (angivet med nuværende bladtælling): 3, 4, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De opskårne stykker var specificeret med bogstaverne a, b og c. Den endegyldige bladtælling er etableret af Lilly Gjerløw

Bibl.: Gustav Storm, Monumenta historica Norvegiæ. Latinske kildeskrifter til Norges historie i Middelalderen, Kristiania 1880, p. 245-246. - [Kr. Kålund], Katalog over de oldnorsk-islandske Håndskrifter i Det Store Kongelige Bibliotek og i Universitetsbiblioteket, København 1900, p. 428. - Georg Reiss, Musiken ved den middelalderlige Olavsdyrkelse i Norden, Kristiania 1912, p. 69. - Alfr. Krarup: Katalog over Universitetsbibliotekets Haandskrifter, 2. Del, København 1935, p. 38. - Lilli Gjerløw (ed.), Antiphonarium Nidrosiensis ecclesiae, Oslo 1979 (Libri liturgici provinciae Nidrosiensis medii aevi vol. III), p. 230-242 (& pl. 34-54). - Gisela Attinger, A comparative study of chant melodies from fragments of the lost Nidaros antiphoner, Oslo 1998, p. 90f., 191-274 & passim. - Eyolf Østrem, The Office of Saint Olav. A Study in Chant Transmission, Uppsala 2001, p. 240 & passim. - Gisela Attinger & Andreas Haug (eds.), The Nidaros Office of the Holy Blood. Liturgical Music in Medieval Norway, Trondheim 2004

Erik Petersen