G. L. Lahde: Stambog I

|<

<

>

>|

G. L. Lahde: Stambog I

Kobberstikker G. L. Lahdes stambøger (NKS 1407 8º).

Stambøgernes oprindelige ejer var kobberstikkeren Gerhard Ludvig Lahde, der var født 1765 i Bremen, men fra 1787 levede i København og seks år efter fik dansk indfødsret. Som 68årig døde han i 1833. Langt de fleste af de næsten 100 indførsler er på tysk og er fra Lahdes rejser i årene 1792 og 1794 i Tyskland.

Stambøger er en slags gæstebøger, man på Lahdes tid medbragte på sine rejser. Her kunne betydningsfulde mennesker, man mødte undervejs, skrive en lille hilsen, måske i form af et lille digt eller som tegninger og fine farvelagte billeder. Flere kendte danske kunstnere har givet deres bidrag til de to bøger, bl.a. Bertel Thorvaldsen, som Lahde lærte at kende, mens de gik på Kunstakademiet i København, og C.W. Eckersberg, der som ganske ung i en periode boede hos og arbejdede for Lahde.

De fleste af stambøgernes tekster, tegninger og gouacher er af unge kunstnere, hvis navne kan findes på listen over studerende på Kunstakademiet i København, hvor Lahde som nævnt selv fik sin uddannelse. Mange af disse navne er i dag ukendte, men nogle få blev kendt i den danske kunsthistorie, f.eks. F. Camradt, C. D. Fritsch, Hans Hansen, J. L. Lund, Elias Meyer og C. F. Stanley. Nogle ganske få, som eksempelvis Runge, Friedrich, Thorvaldsen og Eckersberg udviklede sig til store kunstnere.

Tegningernes og gouachernes motiv er for det meste fantasilandskaber eller, sjældnere, topografisk identificerbare. Desuden er der allegorier, satirer og portrætter, som f.eks. Eckersbergs tegning af Lahdes tre børn.

Lahdes egen paginering er bibeholdt i denne udgivelse. Ved overdragelsen til Det Kongelige Bibliotek manglede følgende sider: 11-12, 19-20, 88-89, 97-98, 115-116, 121-122.


Tilbage til forsiden