GKS 2023 4°: Lucanus, Pharsalia

|<

<

>

>|

GKS 2023 4°: Lucanus, Pharsalia

Pergament, 68 ff., ca. 22,5 × 12 cm; 1150-1200

Håndskriftet rummer i sin nuværende form teksten fra I.1 til VIII.390, idet der dog tillige er gået nogle tekststykker tabt i 3. læg af det oprindelige håndskrift, hvori to dobbeltblade er gået tabt. Af de to bevarede dobbeltblade i samme læg er det ene (33+36) anbragt og folieret forkert. Mere end 2000 linier af Lucanus' tekst er forsvundet fra det oprindelige håndskrift

Håndskriftet blev sammen med flere andre håndskrifter erhvervet af Det Kongelige Bibliotek på auktionen over det hamburgske domkapitels bibliotek i 1784. Det er pagineret og påtegnet af Johann Martin Winckler, der blev udnævnt som domkapitlets sekretær i 1727. Det fremgår af Wincklers paginering og påtegning, at skaderne allerede var sket, da han gennemgik håndskriftet. Det blev nyindbundet i Christian VIIIs regeringstid (1839-1848)

Bibl.: Bibliotheca Capitularis sive apparatus librorum ex omni parte eruditionis in reverendo Capitulo Hamburgensi huc usque asservatorum jam vero ... publica auctionis lege distrahendorum, Hamburgi 1784, p. 273, no. 3361. - Marci Annaei Lucani Pharsalia, ed. C. F. Weber, vol. 3, Lipsiae 1831, p. XLVII. - Ellen Jørgensen, Catalogus codicum Latinorum medii ævi Bibliothecæ Regiæ Hafniensis, Hafniæ 1926, p. 316f. - Birger Munk Olsen, L'Étude des auteurs classiques latins aux XIe et XIIe siècles, vol. 2, Paris 1985 p. 40. - Erik Petersen, Intellectum Liberare. Johann Albert Fabricius - en humanist i Europa. København 1998, 583f.

Erik Petersen