GKS 1911 4°: Boethius, Consolatio Philosophiae

|<

<

>

>|

GKS 1911 4°: Boethius, Consolatio Philosophiae

Pergament, 38 ff. (4×IV + III), ca. 21 × 14 cm; saec. XII

Håndskriftets første fire læg er nummereret med romertal nederst på sidste side af hvert læg. Det 3. og 4. læg er talt forkert, idet det faktiske læg 3 har tallet IV og faktiske læg 4 har tallet III. Læggene er anbragt i overensstemmelse med tællingen, og folieringen følger læggenes placering. En yngre hånd har på første side af hvert læg angivet den rette følge med bogstaver i rækkefølgen A B D C E, svarende til tekstens korrekte sammenhæng: 1-16, 25-32, 17-24, 33-38. Fejlen, der synes opstået ved bogens fremstilling, har skabt tekstlige sammenstød ved 16v-17r, 24v-25r og 32v-33r

En yderligere komplikation er fremkommet ved at værkets femte bog – modsat de fire forudgående – ikke er markeret med bogtælling, incipit eller anden synlig sektionering. Teksten til femte bog begynder på f. 23v-24v. De resterende sider findes på f. 33v-38r. På f. 31v optræder den rubricerede begyndelse af Liber IIII. Håndskriftets irregulariteter må have bibragt ukyndige læsere den opfattelse, at Boethius’ værk bestod af fire bøger, hvoraf den tredje var uforholdsmæssig lang

Håndskriftet har i nyere tid tilhørt biblioteket på Gottorp Slot ved Schleswig. Det kan være kommet dertil via Fridericus Lindenbrogius (1573-1648), som vides at have skaffet adskillige håndskrifter fra biblioteker i Paris til Gottorp, og hvis hånd har stor lighed med den, der prentede bogstaverne på læggene. Det fulgte med Gottorperbiblioteketes øvrige håndskrifter til Det Kongelige Bibliotek i København i 1735. Det har fået sit nuværende bind i Christian VIIIs regeringstid (1839-1848)

Bibl.: Ellen Jørgensen, Catalogus codicum Latinorum medii ævi Bibliothecæ Regiæ Hafniensis, Hafniæ 1926, p. 365. - Codices Boethiani. A conspectus of manuscripts of the works of Boethius, II, ed. Lesley Smith, London 2001 (= Warburg Institute surveys and texts, 27), p. 132

Erik Petersen