E don. var. 155 4°: Andreas Sunonis, Hexaemeron

|<

<

>

>|

E don. var. 155 4°: Andreas Sunonis, Hexaemeron

Pergament, 134 ff., 22,7 × 15,3 cm; Danmark (?), 1250-1300

E don. var. 155 4° er det eneste bevarede middelalderlige håndskrift med teksten til Anders Sunesens omfattende didaktiske digt med udgangspunkt i Skabelsen, Hexaemeron. Digtet er inddelt i 12 hoveddele, i håndskriftet betegnet som distinctiones eller libri, og består af samlet 8040 hexametervers

Håndskriftet består af 17 læg, 16 kvaterner (f. 1-128) + 1 triterne (f. 129-134). Teksten er kopieret af en enkelt skriver. Den er korrigeret i en anden hånd, som også har tilføjet enkelte glosser i margenen. En tredje hånd har nedfældet yderligere nogle glosser mellem linjer og i margener

Håndskriftets produktion er hverken tids- eller stedfæstet af den anonyme skriver. Det kan derfor ikke bevises men må anses for overordentligt sandsynligt, at håndskriftet er fremstillet i Danmark

Håndskriftet har i middelalderen tilhørt dombiblioteket i Roskilde, jf. ex libris på f. 1r. Her befandt det sig endnu i 1589. Senere tilhørte det Christian Rantzau (1684-1771), som i 1731 skænkede det til Universitetsbiblioteket i København. Sammen med Universitetsbibliotekets øvrige håndskrifter blev det overført til Det Kongelige Bibliotek i 1938

Bibl.: Andreae Sunonis filii Hexaemeron, post M. Cl. Gertz ediderunt Sten Ebbesen & Laurentius Boethius Mortensen, I, Hauniae 1985, p. 47-54 & passim. - Birger Munk Olsen, Roskildehåndskriftet af Hexaemeron, in: Anders Sunesen. Stormand, teolog, administrator, digter, ed. Sten Ebbesen, København 1985, p. 233-242 (summary p. 265: The Roskilde Manuscript of Hexaemeron)

Erik Petersen