GKS 444 2°: Solinus, Collectanea

|<

<

>

>|

GKS 444 2°: Solinus, Collectanea

Pergament, 16 ff. (1 + 1bis + 2-15), 37,5 × 24,8 cm; 9. årh.

Håndskriftet indeholder C. Julius Solinus’ Collectanea rerum memorabilium, indledt med indholdsoversigt og dedikation til Adventus ("Solinus Advento salutem"). Det består af 2 kvaterner, dvs. læg af 4 foldede ark, ialt 16 blade. Ved foliering i nyere tid er håndskriftets andet blad blevet oversprunget. To små stykker pergament med varianter til teksten er indsat mellem f. 2 og 3 og mellem 3 og 4. Teksten er skrevet i 3 spalter af to skrivere, der ikke er navngivet i håndskriftet

Mary E. Milham daterer håndskriftet til det 9. århundrede, og støttes heri af Hartmut Hoffmann og Veronika von Büren. Veronika von Büren argumenterer for at håndskriftet er lavet i Fulda i tidsrummet 827-829, dvs. mens Walafrid Strabo opholdt sig der. Hun mener at Solinus-håndskriftets 2. hånd (f. 13r-13v) er identisk med den, der optræder i et håndskrift i St. Gallen (Stiftsbibliothek cod. 878), som Bernhard Bischoff har identificeret som Walafrid Strabos [se Mittelalterliche Studien II, 1967, 34-51; Bischoffs identifikation er siden bestyrket af Hartmut Hoffmann i Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 57.1, 2001, 32-35]. David Ganz har senere argumenteret overbevisende imod teorien om Fulda som håndskriftets hjemsted og Walahfrid som medvirkende skriver. - Munk Olsen daterer håndskriftet til 10. årh., mens Mommsen, Jørgensen og Rouse daterer det til det 11. årh. Håndskriftet er ikke medtaget i Bernhard Bischoff, Katalog der festländischen Handschriften des neunten Jahrhunderts, Wiesbaden 1998

Håndskriftets yderste pergamentsider er markant mørkere end de øvrige; f. 1r er tillige medtaget af slitage, antagelig fordi det i en periode ikke har været beskyttet af et bind. Det nuværende bind er fra 1800-tallet. Håndskriftets middelalderlige hjemsted er ukendt. Det har i nyere tid tilhørt biblioteket på Gottorp, hvis håndskriftsamling blev overført til Det Kongelige Bibliotek i 1735

Bibl.: C. F. Lüdecke, Mittheilungen über zwei wichtige Handschriften des C. Julius Solinus, Bremen 1866. - C. Iulii Solini collectanea rerum memorabilium, ed. Theodor Mommsen, Berlin 1895 (siglum N). - Ellen Jørgensen, Catalogus codicum Latinorum medii ævi Bibliothecæ Regiæ Hafniensis, Hafniæ 1926, p. 329. - Richard Rouse in L. D. Reynolds (ed.), Text and Transmission. A Survey of the Latin Classics, Oxford 1983, p. 392. - Mary Ella Milham in Scriptorium, 37, 1983, p. 126. - Birger Munk Olsen, L'Étude des auteurs classiques latins aux XIe et XIIe siècles, II, Paris 1985, p. 496; IV.1, 2009, p. 288; IV.2, 2014, p. 125, 162. - Veronika von Büren in Scriptorium, 50, 1996, p. 25, 40-42. – Hartmut Hoffmann in Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters, 55.2, 1999, p. 556. - David Ganz, Does the Copenhagen Solinus contain the autograph of Walahfrid Strabo?, in Medieval Autograph Manuscripts (= Bibliologia, 36, 2013), p. 79-86

Erik Petersen