'Abd al-'Alī b. Moh. b. Hosayn (transl.): Xavass-e āyāt

|<

<

>

>|

'Abd al-'Alī b. Moh. b. Hosayn (transl.): Xavass-e āyāt

"Xavass-e āyāt" (Om de (magiske) egenskaber i Koranens vers) fra 1234 H. [1818].

Teksten er 'Abd al-'Alī b. Moh. b. Hosayns oversættelse til persisk af den orginale arabiske fra 926 H. [1520].