GKS 1998 4°: Cicero, De inventione. Rhetorica ad Herennium

|<

<

>

>|

GKS 1998 4°: Cicero, De inventione. Rhetorica ad Herennium

Pergament, 170 ff., 24,7 x 15,5 cm; Italien, 1100-1150

Håndskriftet indeholder to antikke afhandlinger om retorik, Ciceros ungdomsværk De inventione og det anonyme skrift Rhetorica ad Herennium, der i middelalderen blev tilskrevet Cicero, således også i dette håndskrift

De inventione består af to bøger, Rhetorica ad Herennium af fire. I dette håndskrift er de to skrifters bøger blevet fortløbende nummereret og Rhetorica ad Herennium inddelt i 6 bøger, med markering af ny bog ved IV.xiii.19 og IV.xxxv.47. Håndskriftet rummer således ifølge rubrikkerne et samlet værk inddelt i 8 bøger. Det kan skyldes forlægget, eller en ukoncentreret eller dårligt informeret rubricator. At rubricator undertiden har manglet koncentration ses bl.a. af hans flere steder fejlfulde gengivelse af navnet Herennius i incipit og explicit. Et sted (f. 89v) hævder han at tredje bog slutter og femte begynder. At en anden af håndskriftets medarbejdere har været opmærksom på at der er tale om to værker ses af explicit på f. 167r, hvor det angives at ”6. bog slutter”

De tre indre dobbeltblade i første læg mangler. Som følge heraf er der en lakune i teksten mellem f. 1 og 2, svarende til teksten De Inventione I.2-11 (… Qui dispersos homines magis | in agros et in tectis siluestribus ... purgationem et deprecati|onem purgatio est ...). Håndskriftet har to folieringer, en ældre og en moderne. I den ældre er de nu tabte blade medtalt

Ifølge en notits på f. 1r har håndskriftet tilhørt Jean Nicot (1530–1600). Det kom senere til biblioteket i Gottorp, og fulgte med dettes øvrige håndskrifter til København i 1735

Bibl.: Greek and Latin Illuminated Manuscripts X–XIII Centuries in Danish Collections, København 1921, p. 46 & pl. LXIIII. - Ellen Jørgensen, Catalogus codicum Latinorum medii ævi Bibliothecæ Regiæ Hafniensis, København 1926, p. 294f. - Birger Munk Olsen, L'Étude des auteurs classiques latins aux XIe et XIIe siècles, I, Paris 1982, p. 191; IV.2, 2014, p. 271. - Erik Petersen (ed.), Levende ord & lysende billeder. Katalog, København & Århus 1999, p. 71f. no. 99

Erik Petersen