Fabr. 25 2°: Sallustius, opera

|<

<

>

>|

Fabr. 25 2°: Sallustius, opera

Pergament, 120 ff., 24,8 × 17 cm; Frankrig ? 1050-1100

Håndskriftet indeholder den romerske historieskriver Sallusts værker om den Catilinariske sammensværgelse (Bellum Catilinarium eller Catilinae conjuratio) og om krigen mod Jugurtha (Bellum Jugurthinum)

Håndskriftet er en såkaldt codex mutilus suppletus: i en gruppe Sallust-håndskrifter er der en lakune i Jugurtha fra 103.2 (quinque delegit) til 112.3 (pacem vellet). Det har også oprindeligt været tilfældet i dette håndskrift, hvor den først skrevne tekst fra linie 7 på f. 110r og f. 110v er skrabet bort og derefter erstattet med den hele tekst uden lakune. Suppleringen har gjort det nødvendigt at skrive teksten på f. 110r og især f. 110v i en mere kompakt form end den øvrige tekst. Suppleringen samt slutningen af Jugurtha på f. 110r-116v er skrevet i en lidt yngre hånd, dog stadig fra det 11. århundrede. - Håndskriftet er hyppigt anvendt som kilde til tekstkonstitueringen og citeres gerne som F (= Fabricianus)

På håndskriftets sidste sider er der nedskrevet tre passager fra den kristne historiker Orosius' værk Historiae adversum paganos (fra det tidlige femte århundrede): f. 116v-119v rummer en afskrift af lib. V, cap. 15.1-19, der omhandler Jugurtha; f. 119v-120r rummer passagerne lib. V. cap. 6.1 samt 5-7, der begge vedrører Catilina

Håndskriftet har tilhørt Marquard Gude (1635-1689) og blev på den ikke fuldførte auktion over dennes håndskrifter i Hamburg 1706 & 1709 erhvervet af filologen Johann Albert Fabricius (1668-1736). Dennes håndskriftsamling forvaredes siden af svigersønnen Hermann Samuel Reimarus, efter hvis død i 1768 den erhvervedes af Københavns Universitetsbibliotek i 1770. Alle Universitetsbibliotekets håndskrifter overførtes i 1938 til Det Kongelige Bibliotek

Bibl.: L. D. Reynolds (ed.), Text and Transmission. A Survey of the Latin Classics, Oxford 1983, p. 344f., 347. - Birger Munk Olsen, L'Étude des auteurs classiques latins aux XIe et XIIe siècles, II, Paris 1985, p. 325f.; IV.1, 2009, p. 245, 302. - Erik Petersen, Intellectum Liberare. Johann Albert Fabricius - en humanist i Europa. København 1998, p. 1049. - Lars B. Mortensen in Filologia Mediolatina, VI-VII (1999-2000), Firenze 2000, p. 160f.

Erik Petersen