Muhammad ibn 'Abd Allāh al-Khaffaf: Badl al-istitā'ah fī madh sāhib al-šafā'ah

|<

<

>

>|

Muhammad ibn 'Abd Allāh al-Khaffaf: Badl al-istitā'ah fī madh sāhib al-šafā'ah

Håndskriftet indeholder digte, der priser profeten. Digtene er arrangeret alfabetisk efter rim. De er skrevet af Šams al-Dīn Abū 'Abd Allāh Muhammad ibn 'Abd Allāh ibn Muhammad al-šahīr bil-Khaffaf.

Nedskrevet 787 H [1385].

Erhvervet i Kairo i 1763 af filologen Frederik Christian von Haven (d. 1763), der var medlem af Carsten Niebuhr ekspeditionen til Arabien 1961-1767

Cod. Arab. 276.