Thott 21 4°: Evangelia IV

|<

<

>

>|

Thott 21 4°: Evangelia IV

Pergament, 158 ff., 23,3 × 16,2 cm; Helmarshausen eller Lund, ca. 1150

Håndskriftet indeholder de fire evangelier i Hieronymus’ latinske oversættelse; forud for disse findes et par mindre indledninger, og sidst i håndskriftet en oversigt over de tekststykker, der skulle bruges i liturgien i årets løb. Et helt læg samt nogle få enkeltblade er gået tabt. På de manglende blade har der været kanontavler samt et helsidesbillede af evangelisten Matthæus. Bevaret er de tilsvarende helsidesbilleder af de tre øvrige evangelister samt de rigt ornamenterede begyndelsessider til alle fire evangelier

Evangelisterne er alle fremstillet i færd med at skrive. De er udført med stor stilistisk og kunstnerisk sikkerhed, og er påvirket af et af periodens vigtigste centre for bogkunst, Helmarshausen

Håndskriftet er fremstillet ca. 1150 for Lunds domkirke eller stift. Det er nært beslægtet med to andre evangeliarer fra samme kirke (Thott 22 4° i Det Kongelige Bibliotek og C 83 i Uppsala Universitetsbibliotek). I perikopelisten er navnet på den hellige Laurentius - domkirkens skytshelgen - fremhævet med særlig skrift, og der er tekster både for vigilien og hans festdag

Bibl.: Chr. Bruun, De illuminerede Haandskrifter fra Middelalderen i Det Store Kongelige Bibliothek (= Aarsberetninger og Meddelelser fra Det store kongelige Bibliothek III), København 1890, p. 52. - Greek and Latin Illuminated Manuscripts X–XIII Centuries in Danish Collections, Copenhagen 1921, p. 16f. - Ellen Jørgensen, Catalogus codicum Latinorum medii ævi Bibliothecæ Regiæ Hafniensis, Hafniæ 1926, p. 11. - Lauritz Nielsen, Danmarks middelalderlige Haandskrifter, København 1937, p. 44-48. – Kunst und Kultur im Weserraum 800-1600, 2, Katalog, Münster 1966, p. 495 no. 183. - Ekkehard Krüger, Die Schreib- und Malwerkstatt der Abtei Helmarshausen bis in die Zeit Heinrich des Löwen, Darmstadt etc. 1972, p. 878-883 & passim. - Per Ekström, Libri antiqviores ecclesiæ et capituli Lundensis, Lund 1985, p. 64-69. – Elisabeth Klemm & al. in: Das Evangeliar Heinrichs des Löwen. Kommentar zum Faksimile, hg. von Dietrich Kötzsche, Frankfurt am Main 1989, p. 51 & passim. - Hartmut Hoffmann, Bücher und Urkunden aus Helmarshausen und Corvey, Hannover 1992, p. 26f. - Erik Petersen (ed.), Levende ord & lysende billeder. Katalog, København & Århus 1999, p. 16 no. 9. - Harald Wolter-von dem Knesebeck in: Helmarshausen. Buchkultur und Goldschmiedekunst im Hochmittelalter, hg. von Ingrid Baumgärtner, Kassel 2003, p. 93, 98-100

Erik Petersen