GKS 1907 4°: Publilius Syrus, Sententiae ("Liber proverbiorum Senecae")

|<

<

>

>|

GKS 1907 4°: Publilius Syrus, Sententiae ("Liber proverbiorum Senecae")

Pergament, 10 ff. [IV + 2], ca. 19,5 × 13,5 cm; saec. XV: 1417

Håndskriftet indeholder ifølge rubrik og kolofon en samling ordsprog af Seneca. Kernen i det faktiske indhold er sentenser af Publilius Syrus, som skrev mimer på Cæsars tid. Disse er gået tabt, bortset fra flere hundrede pointerede sætninger, der blev overleveret som selvstændig samling i middelalderen. GKS 1907 4° tilhører den såkaldte Σ-gren af overleveringen, der kendes i håndskrifter tilbage til det 9. århundrede

Samlingen er redigeret alfabetisk. Nye bogstavers begyndelse er i håndskriftet markeret med initialer, fra A (f. 1r: "Alienum est omne quicquid optando uenit ...") til V (f. 7r, sidste sentens under V f. 7v: "Virtutem cuius progressum videris, non exitum finemque differes"). Herefter følger i GKS 1907 4° en ny sektion, indledt med initialet C. I denne findes først sentens-samlingens to sidste sætninger, der begynder med Z, men som i håndskriftet er forvansket til C ("Celum" for "Zelum" og "Celare" for "Zelari"). Umiddelbart efter følger frem til håndskriftets slutning sætninger hentet fra Senecas filosofiske dialoger ("non quid sed quemadmodum ferras [!] interest" (De Prouidentia 2.4) ... "Modica enim uoluntas [!] laxat animos et temperat" (De Ira II.20.3))

Af kolofonen på 10r fremgår det, at skriveren har afsluttet sit arbejde om eftermiddagen fredag den 2. april 1417. Hans formulering synes at indebære, at kopien af ordsprogene kun er en del af et oprindeligt større håndskrift: "finit hic liber prouerbiorum senece et similiter totum uolumen quod expleui hora xvi diei ueneris de mense aprilis die 2a 1417, adiutorio omnipotentis dei cui gratias ago"

Håndskriftet indgik i Det Kongelige Bibliotek i 1732. Inden da havde det haft følgende dokumenterede ejere i Danmark: Thomas Bartholin (1659-1690) [cf. f. 1r], Andreas Bussaeus (1679-1735) [cf. note af Rostgaard i ms. NKS 275c 8°, refereret af Jørgensen], Frederik Rostgaard (1671-1745) [cf. f. 1r], Christian Danneskiold-Samsøe (1702-1728). - Håndskriftets nuværende bind er fra Christian VIIIs regeringstid (1839-1848)

Bibl.: Ellen Jørgensen, Catalogus codicum Latinorum medii ævi Bibliothecæ Regiæ Hafniensis, Hafniæ 1926, p. 328. - Francesco Giancotti, Ricerche sulla tradizione manoscritta delle Sentenze di Publilio Siro, Messina-Firenze 1963, p. 125

Erik Petersen