GKS 2154 4°: Sallustius, opera

|<

<

>

>|

GKS 2154 4°: Sallustius, opera

Pergament, 81ff., 23,5 × 15,5 cm; Italien (Firenze), ca. 1450

Humanisthåndskrift med to værker af den romerske historieskriver Sallust, det ene om den Catilinariske sammensværgelse, det andet om krigen mod Jugurtha. Den sene (og undertiden ret upræcise) afskrift har ikke betydning som kilde til overleveringen af de to tekster, men med den karakteristiske humanistiske skriftform og sidernes udsmykning afspejler håndskriftet renæssancens æstetik og høje agtelse for de antikke kilder

Håndskriftet er lavet på foranledning af den italienske humanist og boghandler Vespasiano da Bisticci (1421-1498) i Firenze. Kort tid efter dets fremstilling har det tilhørt John Tiptoft, earl of Worcester, som 1459-1461 var bosat i Padua. Under opholdet her skænkede han i 1460 håndskriftet til sin landsmand Peter Courtenay. Om håndskriftet nogensinde har været i England er uvist. Danskeren Frederik Rostgaard købte håndskriftet i Venedig 1699. I ganske kort tid tilhørte det Christian Danneskiold-Samsøe, som fik lavet håndskriftets nuværende bind. Det Kongelige Bibliotek erhvervede håndskriftet på auktionen over hans bibliotek i 1732

Litteratur: Ellen Jørgensen, Catalogus codicum Latinorum medii ævi Bibliothecæ Regiæ Hafniensis, København 1926, p. 322. - Roberto Weiss in The Bodleian Quarterly Record, VIII (1935-1938), p. 234f. - R. J. Mitchell, John Tiptoft (1427-1470), London 1938, p. 64, 164f., 208. - Roberto Weiss, Humanism in England during the Fifteenth Century, 3rd ed., Oxford 1967, p. 114-117. - Josef Delz in Italia Medioevale e Umanistica, XI (1968), p. 313f. - Albinia C. de la Mare in Miniatura fiorentina del Rinacimento 1440-1525. Un primo censimento, I, ed. A. Garzelli, Firenze 1985, p. 544. - Albinia C. de la Mare in Medieval Manuscripts of the Latin Classics: Production and Use, edd. C. A. Chavannes-Mazal & Margaret M. Smith, London 1996, p. 206

Erik Petersen