GKS 2021 4°: Lucanus, Pharsalia

|<

<

>

>|

GKS 2021 4°: Lucanus, Pharsalia

Pergament, 108 ff. [A + 1-90 + 91 + 92-107], ca. 24 × 14 cm; Italien, 1100-1150

Blad A er resterne af håndskriftets oprindeligt første blad; det har sammen med f. 6 været det yderste dobbeltblad i en kvaternion. A er bortrevet og erstattet med det nuværende, indklæbede f. 1. Håndskriftets nuværende ff. 7 & 8 har været det inderste dobbeltblad i samme kvaternion, men er siden blevet fejlanbragt. Den korrekte bladfølge er følgende: ff. 1-3 (= I.1-221), ff. 7-8 (= I.222-369) & ff. 4-6 (= I.370-596)

Ff. 64r-67v, 71r-v & 107r er skrevet i to spalter i en anden hånd end hovedparten af håndskriftet. F. 107 udgør sammen med f. 100, der ligeledes er skrevet i en anden hånd, det yderste dobbeltblad i håndskriftets sidste læg. F. 71 er indklæbet som det midterste blad i lægget 69-73. F. 91 er en indføjet lap med teksten IX.515-518, som er oversprunget på f. 90v (haplografi forårsaget af (H)ammon i IX.514 & IX.518)

Glosser og kommentarer til Lucans tekst er nedfældet mellem linjer og i margener. Tegninger til illustration af teksten findes på f. 18v (Brundisium), 57v (Thesalia) & 89r (T-kort med verdenshjørner & vinde)

Håndskriftet blev sammen med flere andre håndskrifter erhvervet af Det Kongelige Bibliotek på auktionen over det hamburgske domkapitels bibliotek i 1784. Det er pagineret og påtegnet af Johann Martin Winckler, der blev udnævnt som domkapitlets sekretær i 1727. Håndskriftet er nyindbundet i Christian VIIIs regeringstid (1839-1848)

Bibl.: Bibliotheca Capitularis sive apparatus librorum ex omni parte eruditionis in reverendo Capitulo Hamburgensi huc usque asservatorum jam vero ... publica auctionis lege distrahendorum, Hamburgi 1784, p. 273, no. 3367 ("folia 103"). - Marci Annaei Lucani Pharsalia, ed. C. F. Weber, vol. 3, Lipsiae 1831, p. XII. - Ellen Jørgensen, Catalogus codicum Latinorum medii ævi Bibliothecæ Regiæ Hafniensis, Hafniæ 1926, p. 315f. - Birger Munk Olsen, L'Étude des auteurs classiques latins aux XIe et XIIe siècles, II, Paris 1985 p. 39f.; IV.2, 2014, p. 142. - Erik Petersen, Intellectum Liberare. Johann Albert Fabricius - en humanist i Europa. København 1998, 583f.

Erik Petersen