GKS 2025 4°: Arnulfus Aurelianensis, Glosule super Lucanum

|<

<

>

>|

GKS 2025 4°: Arnulfus Aurelianensis, Glosule super Lucanum

Pergament, 40 ff., ca. 26,5 × 19 cm; Frankrig ?, 1200-1250

Kommentaren indledes af en accessus af knap 1 spaltes længde ("(P)rius querendum de quolibet ... aspidibus uitam finuiuit. Modo exponenda litera"). Derefter følger kommentarer til Pharsalias 10 bøger. Der er afsat plads til initialer i det kompakte skriftbillede ved hver ny bogs begyndelse, men de er kun indsat ved begyndelsen til liber VII på f. 27v og liber VIII på f. 30v, begge steder med anvendelse af rødt blæk. Initialet I ved begyndelsen til liber VIII overskrider den tilmålte plads med mange linjer og er anbragt langs tekstkanten i venstre margen. Skriveren giver sig ikke til kende hverken med sit navn eller hjemsted

Håndskriftet blev sammen med flere andre håndskrifter erhvervet af Det Kongelige Bibliotek på auktionen over det hamburgske domkapitels bibliotek i 1784. Det er nyindbundet i Christian VIIIs regeringstid (1839-1848)

Bibl.: Bibliotheca Capitularis sive apparatus librorum ex omni parte eruditionis in reverendo Capitulo Hamburgensi huc usque asservatorum jam vero ... publica auctionis lege distrahendorum, Hamburgi 1784, p. 273, no. 3365. - Marci Annaei Lucani Pharsalia, ed. C. F. Weber, vol. 3, Lipsiae 1831, p. XXI. - Ellen Jørgensen, Catalogus codicum Latinorum medii ævi Bibliothecæ Regiæ Hafniensis, Hafniæ 1926, p. 318. - Arnulfi Aurelianensis Glosule super Lucanum, ed. Berthe M. Marti, Rome 1958 (Papers and monographs of the American Academy in Rome,18), p. LXIIIf. & passim (siglum C)

Erik Petersen