[Muhammad ibn Habīb al-Hāšimī] (d. 245 H [860]: [Šarh] Dīwān Ğarīr ibn 'Atīyah (+ al-Šanfarā (d. ca. 550))

|<

<

>

>|

[Muhammad ibn Habīb al-Hāšimī] (d. 245 H [860]: [Šarh] Dīwān Ğarīr ibn 'Atīyah (+ al-Šanfarā (d. ca. 550))

Digtsamling med kommentar af Muhammad ibn Habīb al-Hāšimī og to enkelte digte henholdsvis af den før islamiske al-Šanfarā (tilskrevet) og af Abū Sa'īd al-Hasan ibn al-Husyn al-Sukkarī (d. 275 H [888]), kopieret i 1739 af Johann Jacob Reiske (1716-1774).

Håndskriftet [Šarh] Dīwān Ğarīr ibn 'Atīyah findes i Leiden Univetsitetsbibliotek, men er efter kopieringen af Reiske blevet stærkt beskadiget.

Cod. Arab. 250