GKS 2014 4°: Ovidius, Tristia

|<

<

>

>|

GKS 2014 4°: Ovidius, Tristia

Pergament, 47 ff., ca. 19 × 9,5 cm; Frankrig ?, 1150-1200

Håndskriftet rummer digtsamlingen Tristia, Ovids værk om afskeden med Rom og hans påtvungne eksil ved Sortehavet. Rettelser og tilføjelser af oversprungne vers i margenen antyder, at der er blevet læst korrektur, ligesom bl.a. interlineare og marginale noter og varianter viser, at kopien er blevet brugt. Mange af digtene er forsynet med overskrifter

Kopien har betydning som tekstkilde, men rummer en del uregelmæssigheder. Ved nogle digte savnes initialer (bl.a. på f. 2r, 24v og 41v), ved andre er de forkerte og meningsløse (således på f. 25r, ”S”, og 35r, ”C”). En større uregelmæssighed i håndskriftets sidste del har bibragt en misforståelse vedrørende dets indhold. På f. 43v efterfølges V.ix.34 af V.x.52, mens de 4 vers, der afslutter V.ix er føjet til i margenen (v. V.ix.38 i formen ”seruiet officio spiritus iste tuo”). Herefter følger på f. 43v-45v digtene V.xi til V.xiv og sidst, på f. 45v-46v, det oversprungne digt V.x i sin helhed. Håndskriftet rummer således en komplet kopi af Ovids Tristia, og ikke, som angivet af bl.a. Jørgensen, kun digtene fra I.i. til V.x.51

På den stærkt medtagne f. 47r er der kopieret 19 verslinjer uden relation til hovedteksten, sluttende med verset "o diues non omni tempore uiues"

Håndskriftet blev erhvervet af Det Kongelige Bibliotek på auktionen over det hamburgske domkapitels bibliotek i 1784. Det er revisionspåtegnet af Johann Martin Winckler, der blev udnævnt som domkapitlets sekretær i 1727. Håndskriftet er nyindbundet i Christian VIIIs regeringstid (1839-1848)

Bibl.: Bibliotheca Capitularis sive apparatus librorum ex omni parte eruditionis in reverendo Capitulo Hamburgensi huc usque asservatorum jam vero ... publica auctionis lege distrahendorum, Hamburgi 1784, p. 274, no. 3370. - Ellen Jørgensen, Catalogus codicum Latinorum medii ævi Bibliothecæ Regiæ Hafniensis, Hafniæ 1926, p. 307. - R. J. Tarrant in: L. D. Reynolds (ed.), Text and Transmission. A Survey of the Latin Classics, Oxford 1983, p. 283. - Birger Munk Olsen, L'Étude des auteurs classiques latins aux XIe et XIIe siècles, II, Paris 1985, p. 141; IV.2, 2014, p. 121, 159, 222, 291. - P. Ovidi Nasonis Tristia, edidit John Barrie Hall, Leipzig 1995, p. IX & passim (siglum F). - Erik Petersen, Intellectum Liberare. Johann Albert Fabricius - en humanist i Europa. København 1998, 583f.

Erik Petersen