GKS 2022 4°: Lucanus, Pharsalia

|<

<

>

>|

GKS 2022 4°: Lucanus, Pharsalia

Pergament, 101 ff., ca. 20,5 × 12 cm; Italien ?, 1100-1150

Alle værkets ti bøger er kopieret og bevaret i håndskriftet. Der er i flere hænder tilføjet adskillige interlineare og marginale noter til teksten, hvoraf en del knap nok er læselige på grund af blegning, slitage og skrift i en meget klejn skrift. Det gælder bl.a. hovedtekst og tilføjede noter på håndskriftets sidste side

Den Thomas, der giver sig til kende med ejernavnet "thome" på f. 1r, må ud fra skrifttræk antages at være identisk med den ene af de to ejere, der har skrevet deres navne på f. 1r i Lucanhåndskriftet GKS 2024 4°

Håndskriftet blev sammen med flere andre håndskrifter erhvervet af Det Kongelige Bibliotek på auktionen over det hamburgske domkapitels bibliotek i 1784. Det er pagineret og påtegnet af Johann Martin Winckler, der blev udnævnt som domkapitlets sekretær i 1727. Håndskriftet er nyindbundet i Frederik VIs regeringstid (1808-1839)

Bibl.: Bibliotheca Capitularis sive apparatus librorum ex omni parte eruditionis in reverendo Capitulo Hamburgensi huc usque asservatorum jam vero ... publica auctionis lege distrahendorum, Hamburgi 1784, p. 274, no. 3371. - Marci Annaei Lucani Pharsalia, ed. C. F. Weber, vol. 3, Lipsiae 1831, p. XVI. - Ellen Jørgensen, Catalogus codicum Latinorum medii ævi Bibliothecæ Regiæ Hafniensis, Hafniæ 1926, p. 316. - Birger Munk Olsen, L'Étude des auteurs classiques latins aux XIe et XIIe siècles, vol. 2, Paris 1985 p. 40. - Erik Petersen, Intellectum Liberare. Johann Albert Fabricius - en humanist i Europa. København 1998, 583f.

Erik Petersen