NKS 119 8°: Cicero, De inventione (fragm.)

|<

<

>

>|

NKS 119 8°: Cicero, De inventione (fragm.)

Pergament, 6 ff., ca. 21 x 13,5 cm; Italien, 1150-1200

Fragmentet rummer teksten til De Inventione I.44.82-55.107: "/// fuisse id iudicatum ... omnia ante oculos ///", med glosser og tekstlige tilføjelser i margener og mellem linjerne

Fragmentet har udgjort de tre indre dobbeltblade i et læg. En tekstlig uregelmæssighed i overgangen fra f. 3v til 4r er ikke forårsaget af en lakune

Siderne er forsynet med linjetællere (i arabertal). Som sidetitler er der på versosider i forkortet form skrevet Primus Liber, på rectosider Prime Rhetorice. Prima Rhetorica er en i middelalderen brugt betegnelse for Ciceros De Inventione

Fragmentet indgik i Det Kongelige Bibliotek i 1824 som del af D. G. Moldenhawers håndskriftsamling

Bibl.: Ada Adler, D. G. Moldenhawer og hans Haandskriftsamling, København 1917, p. 239. - Ellen Jørgensen, Catalogus codicum Latinorum medii ævi Bibliothecæ Regiæ Hafniensis, Hafniæ 1926, p. 296. - Birger Munk Olsen, L'Étude des auteurs classiques latins aux XIe et XIIe siècles, vol. 1, Paris 1982, p. 192

Erik Petersen