NKS 214 b 4°: Cicero, De inventione. Rhetorica ad Herennium. Boethius, De diff. topicis IV

|<

<

>

>|

NKS 214 b 4°: Cicero, De inventione. Rhetorica ad Herennium. Boethius, De diff. topicis IV

Pergament, 101 ff. (IV-1 + 10 x IV + IV-1 + IV-1), ca. 22,5 x 15,5 cm; Italien, saec. XII & XIII

Håndskriftet består af to komponenter. Den ældre og mest omfattende del udgøres af ff. 1-94, svarende til håndskriftets første 12 læg, og indeholder to antikke afhandlinger om retorik, Ciceros ungdomsværk De inventione og det anonyme skrift Rhetorica ad Herennium, der i middelalderen blev tilskrevet Cicero. Store malede initialer markerer en ny bogs begyndelse; et initial er også malet på f. 86v ved Rhetorica ad Herennium IV.47. Den yngre og mindre del består af ff. 95-101, svarende til håndskriftets 13. og sidste læg, og indeholder Boethius’ De differentiis topicis, liber IV. Der er nedfældet spredte noter til de retoriske tekster i håndskriftets hoveddel, ikke til Boethius. På den ellers blanke f. 94v er der på de øverste linjer nedfældet 5 korte definitioner. Til indbindingen er anvendt et blad fra et senmiddelalderligt, liturgisk håndskrift. Det nedre indre hjørne af f. 79 er blevet beskadiget, med teksttab til følge; bladet er efterfølgende stabiliseret

Våbenskjoldet i nedre margen på f. 1r knytter håndskriftet til Agostino Barbarigo, doge i Venezia fra 1486 til sin død 1501. En senere ejer er Lud. Tross, konrektor i Hamm, jf. note på [a recto]. Det blev i 1838 solgt til kong Frederik VI og af denne overdraget til Det Kongelige Bibliotek. Skønt hverken Baden eller Werlauff nævner De differentiis topicis IV synes håndskriftets to dele at være blevet forenet før bogen forlod Italien.

Bibl.: T. Baden, Notitia cimelii bibliothecæ regiæ publicæ non in ultimis ponendi, Hafniæ 1838. - E. C. Werlauff, Historiske Efterretninger om det store kongelige Bibliothek i Kiøbenhavn, 1844, p. 357. - Ellen Jørgensen, Catalogus codicum Latinorum medii ævi Bibliothecæ Regiæ Hafniensis, Hafniæ 1926, p. 296 ('sæc. XIII'). - Birger Munk Olsen, L'Étude des auteurs classiques latins aux XIe et XIIe siècles, I, Paris 1982, p. 192 (f. 1-94: 'S. XII 2/2'); IV.2, 2014, p. 250. - Codices Boethiani. A conspectus of manuscripts of the works of Boethius, II, ed. Lesley Smith, London 2001 (= Warburg Institute surveys and texts, 27), p. 133 ('s. XIII 2/2')

Erik Petersen