GKS 421 2°: Martianus Capella. Boethius

|<

<

>

>|

GKS 421 2°: Martianus Capella. Boethius

Pergament, 82 ff. (10×IV + I), ca. 27,5 × 17,5 cm; saec. XII

Håndskriftets hovedindhold er Martianus Capella, De nuptiis Philologiae et Mercurii, I-II & VIII. Dertil er føjet et skema, nogle scholier, samt Boethius’ De differentiis topicis, liber IV:

f. 1r-28v: De nuptiis Philologiae et Mercurii, liber I

f. 28v-54r: De nuptiis Philologiae et Mercurii, liber II

f. 54r: Skema over græske talværdier omsat til romertal

f. 54v-55r: scholier til slutningen af liber I og begyndelsen af liber II af De nuptiis Philologiae et Mercurii

f. 55r-59r : Boethius, De differentiis topicis, liber IV. Teksten synes kopieret i samme hånd som scholierne. Værkets forfatter er ikke anført, dets titel fremgår af slutordene ”explicit quartus topicorum”

f. 59v-81v: De nuptiis Philologiae et Mercurii, liber VIII. Teksten begynder med § 814 (ed. Dick & ed. Willis), idet bogens første afsnit (§§ 803-813) ikke er kopieret

Der er føjet marginale og interlineære noter til dele af teksterne

Håndskriftet har tilhørt biblioteket på Gottorp Slot, bragt dertil af Fridericus Lindenbrogius (1573-1648), der vides at have erhvervet sig adskillige håndskrifter fra Parisiske biblioteker som senere indgik i biblioteket på Gottorp, og som synes at have skrevet noterne nederst på f. 1r og titlen øverst på f. 59v. - Gottorperbilbiotekets håndskrifter blev overført til Det Kongelige Bibliotek i 1735

Bibl.: Ellen Jørgensen, Catalogus codicum Latinorum medii ævi Bibliothecæ Regiæ Hafniensis, Hafniæ 1926, p. 333. - Claudio Leonardi, I codici di Marziano Capella, Aevum, 34:1/2 (1960), p. 60, no. 79 [beskrivelse på grundlag af Jørgensen, Catalogus]. - Eva Horváth, Friedrich Lindenbruch. Späthumanist und Handschriftensammler des 17. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Hamburger Bibliotheks- und Gelehrtengeschichte, Hamburg 1988 [dissertation, microfiche], p. 210. - Codices Boethiani. A conspectus of manuscripts of the works of Boethius, II, ed. Lesley Smith, London 2001 (= Warburg Institute surveys and texts, 27), p. 130

Erik Petersen