GKS 2008 4°: Ovidius, Metamorphoses

|<

<

>

>|

GKS 2008 4°: Ovidius, Metamorphoses

Pergament, 156 ff., ca. 24,5 × 14 cm; Italien, 1150-1200

Håndskriftet indeholder Ovids Forvandlinger i 15 sange eller bøger. Der er knyttet talrige glosser til teksten mellem linjer og i margener, skrevet af flere hænder. Som hjælp til en overordnet forståelse af teksten er der forrest i håndskriftet nedskrevet to introduktioner eller accessus:

1v: Accessus "Quidam philosophi fuerant" (cf. Demats, Fabula, p. 179-184)
3r: Accessus "Quoniam omnis prolixitas fastidium generat" (cf. Demats, Fabula, p. 187-188)

Håndskriftet blev erhvervet af Det Kongelige Bibliotek på auktionen over det hamburgske domkapitels bibliotek i 1784. Det er revisionspåtegnet af Johann Martin Winckler, der blev udnævnt som domkapitlets sekretær i 1727. Håndskriftet er nyindbundet i Christian VIIIs regeringstid (1839-1848)

Bibl.: Bibliotheca Capitularis sive apparatus librorum ex omni parte eruditionis in reverendo Capitulo Hamburgensi huc usque asservatorum jam vero ... publica auctionis lege distrahendorum, Hamburgi 1784, p. 273, no. 3368. - Ellen Jørgensen, Catalogus codicum Latinorum medii ævi Bibliothecæ Regiæ Hafniensis, Hafniæ 1926, p. 304. - Franco Munari, Catalogue of MSS of Ovid’s Metamorphoses, London 1957, p. 26 (no. 112). - Paule Demats, Fabula. Trois études de mythographie antique et médiévale, Genève 1973, p. 179-188 & passim. - R. J. Tarrant in: L. D. Reynolds (ed.), Text and Transmission. A Survey of the Latin Classics, Oxford 1983, p. 281f. - Birger Munk Olsen, L'Étude des auteurs classiques latins aux XIe et XIIe siècles, II, Paris 1985, p. 140; IV.1, 2009, p. 93, 148. - F. T. Coulson in: Mediaeval Studies 49, Toronto 1987, p. 159 & 178. - Erik Petersen, Intellectum Liberare. Johann Albert Fabricius - en humanist i Europa. København 1998, 583f. - Birger Munk Olsen in: Erik Petersen (red.), Levende ord & lysende billeder. Katalog, København & Århus 1999, p. 81 nr. 115. - Idem in: Erik Petersen (red.), Levende ord & lysende billeder. Essays, København & Århus 1999, p. 55f. - F. T. Coulson & Bruno Roy, Incipitarium Ovidianum, Turnhout 2000, no. 221, 257, 408 & 421. - P. Ovidii Nasonis Metamorphoses recognovit brevique adnotatione critica instruxit R. J. Tarrant, Oxford 2004, p. xvi (siglum h)

Erik Petersen