GKS 495 2°: Livius, Ab urbe condita, XXI-XXX

62 recto

62r: XXVI