GKS 2024 4°: Lucanus, Pharsalia

|<

<

>

>|

GKS 2024 4°: Lucanus, Pharsalia

Pergament, 42 ff., ca. 20,5 × 10,5 cm; 1175-1200

Håndskriftet rummer 3 sekvenser af Lucans Pharsalia: I.1-559 + II.476-IV.429 + V.175-VI.672. Lakunerne I.560-II.475 og IV.430-V.175 samt hele teksten fra VI.673 til X.545 er ikke blevet lokaliseret. En mindre forstyrrelse af teksten er fremkommet i forbindelse med en indbinding, hvorunder de to inderste dobbeltblade i håndskriftets 3. læg (= f. 17-26) er blevet fejlanbragt. Teksten skal læses i bladfølgen 17, 18, 19, 21, 20, 23, 22, 24, 25, 26

Til dele af teksten er der føjet marginale og interlineære noter. En pennetegning med forklarende ord på f. 10v illustrerer Brindisis havn og omgivelser

Der er to ejermærker på f. 1r: "liber haquini kreg" og "thome". Navnet Haquinus indikerer, at bogen kan have haft i hvert fald én nordisk ejer i middelalderen. Thomas må ud fra skrifttræk antages at være identisk med den Thomas, der også har indskrevet sig som ejer af Lucanhåndskriftet GKS 2022 4°

Håndskriftet blev sammen med flere andre håndskrifter erhvervet af Det Kongelige Bibliotek på auktionen over det hamburgske domkapitels bibliotek i 1784. Det er pagineret og påtegnet af Johann Martin Winckler, der blev udnævnt som domkapitlets sekretær i 1727. Håndskriftets manglende tekstdele var gået tabt og fejlplaceringen af de to dobbeltblade i 3. læg sket, da Winckler paginerede håndskriftet. Håndskriftet er nyindbundet i Christian VIIIs regeringstid (1839-1848)

Bibl.: Bibliotheca Capitularis sive apparatus librorum ex omni parte eruditionis in reverendo Capitulo Hamburgensi huc usque asservatorum jam vero ... publica auctionis lege distrahendorum, Hamburgi 1784, p. 273, no. 3363. - Ellen Jørgensen, Catalogus codicum Latinorum medii ævi Bibliothecæ Regiæ Hafniensis, Hafniæ 1926, p. 316. - Birger Munk Olsen, L'Étude des auteurs classiques latins aux XIe et XIIe siècles, II, Paris 1985, p. 40; III.2, 1989, p. 92. - Erik Petersen, Intellectum Liberare. Johann Albert Fabricius - en humanist i Europa. København 1998, 583f.

Erik Petersen