משה בן מימון Moshe ben Maimon : מורה נבוכים Moreh nevukhim / Guide for the Perplexed

184a