משה בן מימון Maimonides (Moses ben Maimon): מורה נבוכים Vejledning for rådvilde

347b