NKS 3250 4°: Iustinus, Epitoma (fragm.)

|<

<

>

>|

NKS 3250 4°: Iustinus, Epitoma (fragm.)

Pergament, 5 fragmenter af 3 ff., ca. 25 × 19 cm (3a+3b); saec. XI

Fragmentstykkerne er nummereret 1a, 1b, 2, 3a, 3b. Stykkerne 1a & 1b samt 3a & 3b er øvre og nedre dele af to separate blade mens 2 er den nedre del af et treje blad. Fragmentets 5 stykker udgør således samlet 2 hele og 1 halvt blad; på det ene hele blad er teksten beskåret i den indre kant mens teksten på det andet hele blad er intakt

Fragmentet indeholder passager af M. Iunianus Iustinus’ Epitoma historiarum Philippicarum Pompei Trogi, dvs. sammendrag af Pompeius Trogus’ Philippiske historie. Pompeius Trogus’ værk, der antagelig er skrevet på kejser Augustus’ tid, er gået tabt, og Iustinus’ sammendrag er derfor hovedkilden til dets indhold. Dateringen af Epitoma er usikker, både 2., 3. og 4. århundrede er blevet foreslået. Skønt kun et sammendrag er Epitoma et omfattende værk, inddelt i 44 bøger. Fragmentet rummer passager fra værkets 2. bog, 22. bog og (med et halvt blads lakune) fra slutningen af 42. bog og begyndelsen af 43. bog, og har således hørt til forskellige læg. Stykkerne rummer følgende tekstdele:

1a+1b: II.3.12 – II.4.30, "/// <u>ltroque predę ... vincuntur receptaculum"

2 recto: XLII.4.16-5.6, "statueretur. Itaque statim ... constituerant. Qui"

2 verso: XLII.5.11-XLIII.1.2, "/// <recolle>cti signaque cum his militaria ... originem urbis"

3a+3b: XX.3.1 – XX.5.8, "mittunt victorię ... dissensiones fuere. Quarum"

Stykkerne 1a+1b samt 2 er fundet omkring Skanderborg Lensregnskab for 1608 & 1611 (ifølge påskrift på bladene; 1608/1610 ifølge accessionsprotokol); 3a+3b omkring Aakjær Registrant 1611, begge i Rigarkivet. Blad 3a+3b var endnu ikke kendt af Heiberg. De fem stykker overførtes til Det Kongelige Biblioteks på et ikke angivet tidspunkt, dog efter at Heiberg skrev om dem i 1877-78, og indgik her i bibliotekets fragmentsamling. Herfra udtoges de og blev gjort til et selvstændigt nummer i Ny Kongelig Samling i 1930

Fragmentets fem dele vises i to sekvenser, som blade og som enkeltstykker

Bibl.: J. L. Heiberg, Om nogle nye Fragmenter af et Justinushaandskrift, in: Nordisk Tidsskrift for Filologi, N. R., 3, 1877-78, p. 275-278 ('Danmark (Øm ?), saec. XI (X ?)'). - Erik Kroman in: Nordisk Kultur, 28, Palæografi A, København (etc.) 1943, p. 45 (Danmark, "12. Aarhundrede (første Trediedel)". - Birger Munk Olsen, L'Étude des auteurs classiques latins aux XIe et XIIe siècles, vol. 1, Paris 1982, p. 543 ("S. XI"). - Merete Geert Andersen: Justinus-håndskriftet i Det Kongelige Bibliotek GKS 450 2°. På sporet af dets scriptorium, Fund og Forskning, 50, 2011, p.9f.

Erik Petersen