Peder Laale: Parabolae (København: Gotfred af Ghemen 1506) (LN 120)

|<

<

>

>|

Peder Laale: Parabolae (København: Gotfred af Ghemen 1506) (LN 120)

 

Peder Laales Parabolae er en senmiddelalderlig samling af latinske ordsprog med oversættelser til dansk. Dette er den første trykte udgave. Forordet fortæller at bogen er udgivet af lærde mænd ved Københavns Universitet.

Trykkeren var den hollandskfødte Gotfred af Ghemen, den første trykker der bosatte sig i København.

 

Peder Laale’s Parabolae is a late medieval collection of Latin proverbs with Danish translations. This is the first printed edition. The preface informs us that the book was edited by learned men at the University of Copenhagen.

The printer was the Dutch-born Gotfred of Ghemen, the first printer to settle permanently in Copenhagen.

 

 

Fotograferet efter unikum i Universitetsbibliotekets samlinger (N 1170 4to).

Nummeringen af ordsprogene følger udgaven i Danmarks Gamle Ordsprog I,1, udg. af Iver Kjær og Erik Petersen (København 1979), s. 21-169.