GKS 454 2°: Chronica

|<

<

>

>|

GKS 454 2°: Chronica

Pergament, 42 ff., ca. 30,5 × 21,5 cm; 1100-1150

Håndskriftets hovedtekst på f. 1r–41v er en anonym krønike, som med udgangspunkt i Prosper Aquitanus’ bearbejdelse af Hieronymus’ Chronica dækker begivenheder fra verdens skabelse til første halvdel af 600-tallet. På f. 41v–42r er der nedfældet excerpter fra bl.a. Orosius, pseudo-Varro, Vergilius, Pomponius Mela og Sallustius

En senmiddelalderlig tælling af bladene som 246-287 afspejler håndskriftets tidligere placering i et bind, der tilhørte Saint-Victor klostret i Paris. Dette rummede tillige håndskrifterne GKS 497 2° i Det Kongelige Bibliotek og MS Lat. 14618 i Bibliothèque Nationale de France, der begge er kopieret i det 15. århundrede. I samme bind fandtes yderligere et par tekster, der er gået tabt, men hvis indhold kendes fra Claude de Grandrues repertorium over håndskrifter i Saint-Victor klostret fra 1514. I Grandrues fortegnelse anføres teksten i GKS 454 2° med den konstruerede titel Cronica brevis a mundi exordio usque ad papam Deusdedit, quartum post sanctum Gregorium

Håndskriftet blev siden erhvervet af Friedrich Lindenbrog (1573-1648), der har skrevet sit navn i øvre margen på f. 1r. Som det gælder de fleste af dennes middelalderlige håndskrifter indgik også GKS 454 2° og GKS 497 2° i det hertugelige bibliotek på Gottorp Slot ved Slesvig, hvor Friedrichs broder Heinrich Lindenbrog var bibliotekar. Hele håndskriftsamlingen på Gottorp blev overtaget af den danske konge og overført til København i 1735

Bibl.: Ellen Jørgensen, Catalogus codicum Latinorum medii ævi Bibliothecæ Regiæ Hafniensis, Hafniæ 1926, p. 373. - Le catalogue de la Bibliothèque de l'Abbaye de Saint-Victor de Paris de Claude de Grandrue, 1514. Introduction, historique de la bibliothèque par Gilbert Ouy; présentation de l'édition par Véronika Gerz-von Büren (& al.), Paris 1983, p. 287f. (AAA 10). - Eva Horváth, Friedrich Lindenbruch. Späthumanist und Handschriftensammler des 17. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Hamburger Bibliotheks- und Gelehrtengeschichte, Hamburg 1988 [dissertation, microfiche], p. 212. - Gilbert Ouy, Les manuscrits de l’abbaye de Saint-Victor. Catalogue établi sur la base du répertoire de Claude de Grandrue (1514), Paris-Turnhout 1999, tome 2, p. 433-435

Erik Petersen