Gotfred af Ghemen (udg.): Gudelige Bønner (København 1509)

|<

<

>

>|

Gotfred af Ghemen (udg.): Gudelige Bønner (København 1509)

Teksten
Gudelige bønner (LN 37) er en samling af betragtende bønner over Jesu passion og Jomfru Marias smerte beregnet til læsning og meditation i den stille uge (ugen der begynder med palmesøndag og varer til påske). Der er to bønner til hver dag, en til om aftenen og en til om morgenen. Bønnerne skildrer Jesu og Marias færden fra salvningen i Betania, aftenen før indtoget i Jerusalem, til Jesu opstandelse påskemorgen. Samlingen afsluttes med tre bønner til Jesus Kristus om den evige salighed og barmhjertighed.

Bogen
Ifølge kolofonen er den lille bønnebog i oktavformat trykt af Gotfred af Ghemen i København, hverdagen før Sankt Valentins dag, altså den 13. februar, 1509. Tilhører sammen med Jesu passionsvandring (LN 259), De femten tegn før dommedag (LN 266), begge 1509, Sjælens kæremål på kroppen (LN 119) og Lucidarius (LN 135) fra 1510, rækken af opbyggelige småskrifter for menigmand. Kun to eksemplarer af denne lille bønnebog er bevaret. I Universitetsbiblioteket i Oslo findes et defekt eksemplar. Eksemplaret i Det Kongelige Bibliotek kom til biblioteket fra Otto Thott (1703-85) sammen med hans øvrige ældre trykte bøger. Det var defekt, men blev i første del af 1800-tallet suppleret, så det nu er fuldstændigt. Formodentlig ved samme lejlighed blev bogen indbundet i stænket, brunt kalveskind. På ryggen ses Frederik VIs monogram, titel og årstal, samt forgyldte mæanderborter.

Bogtrykkeren
Gotfred af Ghemen, på hollandsk Govert van Ghemen, var den første fastboende, kommercielle bogtrykker i Danmark, og den første bogtrykker i København. Man ved at han har arbejdet i Gouda, Leiden og København, og på grundlag af de daterede bøger produceret i København, hvoraf der er bevaret ca. 25, kan man tidsfæste hans virksomhed her til to perioder, 1493 - 1495 og 1505 - 1510.

Introduktion ved Anne Mette Hansen, Det Arnamagnæanske Institut, Københavns Universitet