GKS 1610 4º: Tidebog

|<

<

>

>|

GKS 1610 4º: Tidebog

Denne Tidebog, der har tilhørt grev Philippe af Bethune, består af dele af tre forskellige tidebøger. Det ene fragment har 3 billedinitialer (1r, 11r, 20r). Det andet fragment har to billedinitialer (3r, 4r), der formodenligt stammer fra samme værksted og sandsynligvis er udført i Jean Fouquets atelier i Tours. Det tredje fragment med 11 miniaturer er dele af en tidebog, sandsynligvis udført i et Rouen-atelier i slutningen af 1400-tallet.

I sin nuværende form blev håndskriftet købt i Paris i 1743 af Terkel Klevenfeldt, som siden skænkede det til kongen.

Pergament, 76 ff.; 17,4 x 12 cm. * Frankrig 1475-1500.

Litt.:

Chr. Bruun: De illuminerede Haandskrifter fra Middelalderen i Det store kgl. Bibliothek, Kbh. 1890, s. 152-155.

Gyllene Böcker, Katalog redigeret af Kåre Olsen og Carl Nordenfalk, Stockholm 1952, nr. 176.

Ellen Jørgensen: Catalogus codicum latinorum medii ævi Bibliothecæ Regiæ Hafniensis, Kbh. 1926, s. 227.