GKS 80 2º: Speculum humanae salvationis

|<

<

>

>|

GKS 80 2º: Speculum humanae salvationis

Speculum humanae salvationis, "Den menneskelige frelses spejl", har sin oprindelse i et latinsk værk fra begyndelsen af 1300-tallet, men teksten blev i den efterfølgende tid flittigt bearbejdet og oversat, og den blev udgangspunktet for en rig billedkunstnerisk tradition. I dette rigt illustrerede håndskrift er teksten oversat til nedertysk.

Håndskriftet er fremstillet i Tyskland i første halvdel af 1400-tallet. Der er tilføjet forklarende tekster til billederne på dansk i en hånd fra 1500-tallet, og håndskriftet kan være kommet til Danmark allerede i senmiddelalderen.

Pergament; 54ff., 26 x 19 cm.

Se også: GKS 79 2º.

Oversigt over 29 udvalgte illustrationer.