GKS 79 2º: Speculum humanae salvationis

|<

<

>

>|

GKS 79 2º: Speculum humanae salvationis

Speculum humanae salvationis ("Den menneskelige frelses spejl") har sin oprindelse i et latinsk værk fra begyndelsen af 1300-tallet, men teksten blev i den efterfølgende tid flittigt bearbejdet og oversat, og den blev udgangspunktet for en rig billedkunstnerisk tradition.

Håndskriftet her indeholder en oversættelse til tysk, der er ledsaget af op mod 200 (delvis ufuldendte) illustrerende scener fra især Det gamle Testamente.

Pergament, 99 ff.; 26 x 16 cm. * Tyskland ca. 1430.

Se også GKS 80 2º