Digitale samlinger

Titel
16 Dagbog, 16.11.1944-5.2.1945
Forfatter
Mikkelsen, Ejnar
Ressourcetype
tekst
Sprog
dan
Oprindelsested
gl
Oprindelsesland
dk
Oprindelsesdato
1944/1945
Emne
Alabama-ekspeditionen
Opstilling
Acc. 2009/65
Samling
Håndskriftsamlingen / Manuscript Collection
Kommentar
Polarforsker Ejnar Mikkelsen (1880-1971) var i 1901-02 med som kartograf på en mislykket Nordpolsekspedition og 1906-08 leder af en amerikansk-britisk ekspedition til områderne nord for Alaska. 1909-12 ledede han den såkaldte "Alabama-ekspedition", der søgte efter Danmark-ekspeditionens døde og deres efterladte papirer. Det lykkedes ham at finde Jørgen Brønlunds grav og de af Mylius-Erichsen i varder nedlagte beretninger. Ekspeditionen var planlagt til at vare et år, men han og ledsageren Iver P. Iversen måtte ufrivilligt vente to år på undsætning, efter at deres skib var sunket. I 1924 forestod Mikkelsen oprettelsen af kolonien Scoresbysund, og 1933-50 var han inspektør for Østgrønland, en kort tid tillige kolonibestyrer i Ammassalik
De 16 dagbøger med supplerende materiale er en uvurderlig kilde til Ejnar Mikkelsens ekspeditioner og de strabadserende oplevelser undervejs. De mange optegnelser giver ikke blot et indtryk af de logistiske problemer, der var forbunder med sådanne ekspeditioner, også opdagelserne - og de indtryk og refleksioner, de afstedkom - er nøje beskrevet.
Dagbøgerne er et værdifuldt supplement til Håndskriftafdelingens 'grønlandica', hvoraf kan nævnes Jørgen Brønlunds dagbog, de ovenfor omtalte 'vardeberetninger', samt Knud Rasmussens dagbøger, som også foreligger tilgængelige på nettet.
Dagbøgerne bringes i deres helhed, dvs. med alle beskrevne blade, dog er længere sammenhængende partier af ubeskrevne blade i flere tilfælde spunget over.
Indgår i
Hjem/Vesterlandske håndskrifter/Forfatterskaber/Mikkelsen, Ejnar
Hjem/Vesterlandske håndskrifter/Opstillingssignatur/Acc. (Accessionssamlingen)/Acc. 2009/65
Hjem/Vesterlandske håndskrifter/Særudgivelser/Emner/Grønland
Hjem/Vesterlandske håndskrifter/Opstillingssignatur/Acc. (Accessionssamlingen)
Hjem/Vesterlandske håndskrifter/Sprog/Dansk
Hjem/Vesterlandske håndskrifter/Forfatterskaber/Mikkelsen, Ejnar/16: Dagbog 16.11.1944 – 5.2.1945