Digital collections

Title
"Arion" (Arion Methymnæus vel Lesbius) poema Græc. in navigationem Arionis, adjecta ab initio versione lat. ... manu Zach. undii ex edit. Lips. Neandri 1588
Author
Lund, Zacharias, 1608-1667, latinsk digter, kancellisekretær, filolog, skrev under pseudonymet Sylvius Dominicus Memorialis
Resource type
text
Size
Ca. 20.5 x 17 cm
Languages
grc
Place of origin
Danmark
Date created
1630/1667
Shelf mark
GKS 1983 kvart
Collection
Håndskriftsamlingen / Manuscript Collection
Selected references
Schartau (1994), p. 201: http://www.kb.dk/permalink/2006/manus/763/ger/201/ Schartau (1994), p. 201: http://www.kb.dk/permalink/2006/manus/763/ger/201/
Comment
Uddrag bl. 1-99 (i original 136 bl.)
Indlemmet i KB senest 1787
Copyright
Det Kongelige Bibliotek
Håndskrift afdelingen Det Kongelige Bibliotek Billedet må kun bruges til det angivne formål og må ikke overdrages eller udlånes til andre formål. Ved gengivelse af motiver fra Det Kongelige Biblioteks samlinger forpligter bestilleren sig til tydeligt at angive, at proveniens er Det Kongelige Bibliotek samt afdeling. Materialet kan være lovmæssigt beskyttet, bl.a. ved lovgivningen om ophavsret. Benyttelse i strid hermed kan medføre straf- og erstatningsansvar. Hvis motiver fra Det Kongelige Biblioteks samlinger anvendes til kommercielle formål, skal der betales reproduktionsafgift. The photo may only be used for the stated purpose and may not be transferred or lent to other purposes. The reproduction of images from the Royal Library's collections requires the client to clearly indicate that the provenance is the Royal Library and the Department. The material can be legally protected, including by legislation copyright. The use contrary to this may result in criminal and liability. If the images from the Royal Library's collections used for commercial purposes must be paid reproduction fee.
Is part of
Home/Vesterlandske håndskrifter/Sprog/Græsk
Home/Vesterlandske håndskrifter/Opstillingssignatur/GKS (Gammel Kongelig Samling)/GKS 1983 kvart
Home/Vesterlandske håndskrifter/Opstillingssignatur/GKS (Gammel Kongelig Samling)
Home/Vesterlandske håndskrifter/Samling/Håndskriftsamlingen
Home/Vesterlandske håndskrifter/Særudgivelser/Emner/Teologi