Digital collections

Title
Tove Ditlevsen: Korrektur til "Vilhelms værelse"
Author
Ditlevsen, Tove
Resource type
text
Languages
dan
Country of origin
dk
Date created
1970/1975
Shelf mark
Acc. 1977/76
Collection
Håndskriftsamlingen / Manuscript Collection
Copyright
Det Kongelige Bibliotek
Håndskrift afdelingen Det Kongelige Bibliotek Billedet må kun bruges til det angivne formål og må ikke overdrages eller udlånes til andre formål. Ved gengivelse af motiver fra Det Kongelige Biblioteks samlinger forpligter bestilleren sig til tydeligt at angive, at proveniens er Det Kongelige Bibliotek samt afdeling. Materialet kan være lovmæssigt beskyttet, bl.a. ved lovgivningen om ophavsret. Benyttelse i strid hermed kan medføre straf- og erstatningsansvar. Hvis motiver fra Det Kongelige Biblioteks samlinger anvendes til kommercielle formål, skal der betales reproduktionsafgift. The photo may only be used for the stated purpose and may not be transferred or lent to other purposes. The reproduction of images from the Royal Library's collections requires the client to clearly indicate that the provenance is the Royal Library and the Department. The material can be legally protected, including by legislation copyright. The use contrary to this may result in criminal and liability. If the images from the Royal Library's collections used for commercial purposes must be paid reproduction fee.
Is part of
Home/Vesterlandske håndskrifter/Opstillingssignatur/Acc. (Accessionssamlingen)
Home/Vesterlandske håndskrifter/Opstillingssignatur/Acc. (Accessionssamlingen)/Acc. 1977/76
Home/Vesterlandske håndskrifter/Samling/Håndskriftsamlingen
Home/Vesterlandske håndskrifter/Sprog/Dansk
Home/Vesterlandske håndskrifter/Forfatterskaber/Ditlevsen, Tove