CNW 21
 1925
Musik til Harald Bergstedts friluftsspil "Ebbe Skammelsen"
Music for Harald Bergstedt's Open-Air Play 'Ebbe Skammelsen'
CNW 22
 1929
Sang til Vilhelm From Bartrumsens skuespil "Fra Rold til Rebild"
Song for Vilhelm From Bartrumsen's Play 'From Rold to Rebild'
CNW 23
 1930
Musik til Sophus Michaëlis' skuespil "Amor og Digteren"
Festspil

Music for Sophus Michaëlis's Play 'Cupid and the Poet'
Festival Play
CNW 24
 1931
Musik til "Grundtvig-Paaske-Aften"
Music for a 'Grundtvig Easter Evening'
CNW 25
 1889-1894
Symfoni nr. 1, opus 7
Symphony No. 1, Opus 7
CNW 26
 1901-1902
Symfoni nr. 2, opus 16
De Fire Temperamenter

Symphony No. 2, Opus 16
The Four Temperaments
CNW 27
 1910-1911
Symfoni nr. 3, opus 27
Sinfonia espansiva

Symphony No. 3, Opus 27
CNW 28
 1914-1916
Symfoni nr. 4, opus 29
Det uudslukkelige

Symphony No. 4, Opus 29
The Inexstinguishable
CNW 29
 1920-1922
Symfoni nr. 5, opus 50
Symphony No. 5, Opus 50
CNW 30
 1924-1925
Symfoni nr. 6
Sinfonia semplice

Symphony No. 6
CNW 31
 1887
Andante tranquillo e Scherzo
for strygeorkester


for String Orchestra
CNW 32
 1888-1889
Suite for strygeorkester, opus 1
Suite for String Orchestra, Opus 1
CNW 33
 1888
Symfonisk Rhapsodi
for orkester

Symphonic Rhapsody
for Orchestra
CNW 34
 1903
Helios, opus 17
Ouverture for orkester

Helios, Opus 17
Overture for Orchestra
CNW 35
 1907-1908
Saga-Drøm, opus 39
for orkester

Saga Dream, Opus 39
for Orchestra
CNW 36
 1910
Ved en ung Kunstners Baare
for strygeorkester

At the Bier of a Young Artist
for String Orchestra
CNW 37
 1912
Nærmere Gud til dig
Parafrase for blæseorkester

Nearer My God to Thee
Paraphrase for Wind Band
CNW 38
 1917-1918
Pan og Syrinx, opus 49
Naturscene for orkester

Pan and Syrinx, Opus 49
Pastoral Scene for Orchestra
CNW 39
 1927
Rhapsodisk ouverture
En fantasirejse til Færøerne

Rhapsody Overture
An Imaginary Journey to the Faroe Islands
CNW 40
 1928
Bøhmisk-Dansk Folketone
Parafrase for strygeorkester

Bohemian-Danish Folk Song
Paraphrase for String Orchestra