Please note: Searching by year of composition currently fails.
We apologize and hope to fix the problem within a few days.
CNW 341
 
Skummende laa Havet
Foaming high, the waters rushed heavily ashore
CNW 342
 
Danmark, du kornblonde Datter
Denmark, ye corn-golden daughter
CNW 343
 
Blomsterstøv fra Blomsterbæger
Flower pollen from profusion
CNW 344
 
Nu er for stakket Tid forbi
It's over for a short respite
CNW 345
 
Afflictus sum, opus 55.1
CNW 346
 
Dominus regit me, opus 55.2
CNW 347
 
Benedictus, benedictus Dominus, opus 55.3
CNW 348
 
Sidskensang (Du er, min Tro, en underlig Pog)
Siskin Song
CNW 349
 
Serenade (Gerne vi lytter, naar Strængene bringer)
Serenade
CNW 350
 
Kom, Gudsengel, stille Død
Come, God's angel, silent death
CNW 351
 
Der er et yndigt Land
A fair and lovely land
CNW 352
 
Sjølunds Sangere (Paa Sjølunds fagre, sommerskønne Ø)
Zealand Singers
CNW 353
 
Vaaren – Vaaren er i Brudd!
Springtime, springtime breaking through
CNW 354
 
Sang for femstemmigt blandet Kor ved Dansk Ligbrændingsforenings Jubilæum den 23de marts 1931 (Af Flamme blev du avlet)
Song for Five-Part Mixed Choir for the Jubilee of the Danish Cremation Society on 23 March 1931
CNW 355
 
Byd mig at leve
Bid me to live
CNW 356
 
Længsel (I hvor jeg end slaar Øiet hen)
I Love My Jean
CNW 357
 
Det bødes der for i lange Aar
You suffer throughout an age of pain
CNW 358
 
Til Asali (Før drømte jeg fast hver eneste Nat)
To Asali
CNW 359
 
Aftenstemning (Alt Skoven sig fordunkler)
Evening
CNW 360
 
Til Snapsen i "Bel Canto" (Endskønt jeg ganske sikkert ved)
To the Schnapps in 'Bel Canto'