CNW 15
 1916
Musik til Helge Rodes prolog "Shakespeare"
Music for Helge Rode's Prologue 'Shakespeare'
CNW 154
 1913
Alt paa den vilde Hede
On moorland barren, level
CNW 157
 1913-1914
Der er en Bøn paa Jorden
There is an earthly prayer
CNW 160
 1913-1914
Det koster ej for megen Strid
The strain is not too great
CNW 163
 1913-1914
Dybt hælder Aaret i sin Gang
Well on the wane the passing year
CNW 164
 1914
Et helligt Liv, en salig Død
A holy life, a blessed death
CNW 166
 1914
Fred med dig
Peace with you
CNW 169
 1914-1915
Glæden hun er født i Dag
Happiness is born today
CNW 177
 1914
Hvi vil du dig saá klage
Why do you wail, complaining
CNW 178
 1913-1915
Jeg fandt en Trøst
I found support
CNW 179
 1914-1915
Jeg raaber fast, o Herre
I call out loud, oh Master
CNW 180
 1914-1915
Jeg ved et lille Himmerig
I know a little paradise
CNW 181
 1914
Korsets Tegn og Korsets Ord
Sign and word of cross a shock
CNW 184
 1914-1915
Min Jesus, lad mit Hjerte faa
My Jesus, let my heart obtain
CNW 185
 1914
Naar jeg betænker Tid og Stund
As I consider time and day
CNW 186
 1914
Nu Sol i Øst oprinder mild
Now sun arises in the East
CNW 187
 1914
O, havde jeg dog tusind Tunger
A thousand tongues my pure desire
CNW 193
 1914
O, sad jeg, som Maria sad
Oh if I sat as Mary sat
CNW 196
 1914
Ton det, Himmel, syng det, Jord
Sound it, heaven, sing it, earth
CNW 198
 1914
Under Korset stod med Smerte
Neath the Cross of the departed
CNW 199
 1914
Utallige Blomster paa Jorderig gro
Though countless the flowers
CNW 220
 1914
Nu springer Vaaren fra sin Seng
Now, spring is leaping out of bed
CNW 221
 1914
Se dig ud en Sommerdag
Look about one summer day
CNW 222
 1914
Der dukker af Disen min Fædrenejord
There out of the fog looms my ancestors' land
CNW 223
 1914
Hør, hvor let dens Vinger smækker
Listen, how its pinions scuttle
CNW 252
 1921
Det danske Brød paa Sletten gror
The Danish bread, it grows on plains
CNW 285
 1891
I Drømmenes Land (Det er herligt at leve i Drømmenes Land)
The Realm of Dreams
CNW 287
 1893
Solnedgang (Svømmende Skyer, dejlige Cyclader)
Sunset
CNW 297
 1913-1914
Stille, Guds Folk, o bøj dig ned
Silent, people of God, oh you bend down
CNW 298
 1913-1915
O, Du Guds Lam! med Korsets Skam
Oh, lamb of God! with the cross of shame
CNW 299
 1915
Som Dug paa slagne Enge
As dew on grassy acre
CNW 300
 1915
Est du modfalden, kære Ven
Are you discouraged, dearest friend
CNW 304
 1914
Og jeg vil drage fra Sydens Blommer
The South I'm leaving
CNW 357
 1887
Det bødes der for i lange Aar
You suffer throughout an age of pain
CNW 385
 1923-1924
Byg paa Sletten, ej paa Tinden
Build on lowland, not above it
CNW 393
 1914-1919
Guds Fred er mer end Englevagt
God's peace is more than angel guard
CNW 395
 1926
Morgenhanen atter gol
Morning cock again did crow
CNW 396
 1926
Ind under Jul, hvor er det trist
Nigh to Noël, how very sad
CNW 397
 1926
Nu spinder vi for Dittemor
We're spinning now for Lizzy Lass
CNW 398
 1926
Undrer mig paa, hvad jeg faar at se
Wonder whatever I get to see
CNW 399
 1926
I kølende Skygger
In shadows so bracing
CNW 400
 1926
En Sømand med et modigt Bryst
A sailor with a plucky breast
CNW 401
 1926
Den gamle Husmand staar ved Gavl
An old smallholder at his ground
CNW 402
 1926
Hver har sit, du har dit
You and I, everyone must qualify
CNW 403
 1926
Jeg kører frem gennem Straalefryd
I drive along in a splendent spell
CNW 404
 1926
Dannebrog, vift med din Vinge
Dannebrog, flag in flutter
CNW 405
 1926
Jeg er saa glad i Grunden
I'm really so delighted
CNW 406
 1926
Den Magt som gav mig min lille Sang
This force which gave me my little song
CNW 407
 1926
Har I nu Tænder i Riven sat
Now, did the rake get its latter prong