Specielle søgefunktioner

Uanset om du bruger enkel eller avanceret søgning kan du ved hjælp af forskellige søgefunktioner kombinere flere søgeord eller finde afledninger af dit søgeord direkte i søgefelterne.  Det er uden betydning, om du skriver søgeordene med store eller små bogstaver. 

Søgning på sammensatte begreber

Leder du efter et begreb sammensat af flere ord, kan du søge hele begrebet i citationstegn, hvorved REX vil søge på den eksakte søgestreng. Du kan kombinere enkeltord og sammensatte begreber i samme søgning.

Eksempel: Søgning på et sammensat begreb med citationstegn: “global warming”. Du finder materialer, der indeholder søgestrengen global warming.

Du kan også under “Avanceret søgning” skrive det sammensatte begreb og vælge “med ordene i rækkefølge”. Her kan du også søge efter sammensatte begreber i titler, emner m.v.

Bemærk! Hvis du hverken sætter citationstegn omkring det sammesatte begreb eller vælger “med ordene i rækkefølge”, vil systemet søge på de enkelte ord og finde alle materialer, som indeholder alle ordene, uanset om de står ved siden af hinanden eller ej.

Søgning med boolske operatorer - OG/ELLER/IKKE

Som udgangspunkt finder REX resultater, der indeholder alle de søgeord, du har angivet i søgefeltet. Dvs. at REX automatisk sætter OG imellem søgeordene.

Du kan dog også søge efter materialer, der indeholder mindst et af de ord eller sammensatte begreber, du skriver i søgefeltet. Dette gøres ved at skrive ELLER imellem ordene eller de sammensatte begreber.

Eksempel: Du kan også kombinere ELLER med sammensatte begreber. Her finder du materialer, som enten indeholder det sammensatte begreb “global warming” eller “climatic change” (eller begge):

Du kan udelukke ord eller sammensatte begreber fra en søgning ved at skrive IKKE før det ord eller begreb du vil udelukke.

Eksempel: Søgning på kvale IKKE interview giver resultater hvor kvale, men ikke interview indgår.

Bemærk! Når du bruger ELLER eller IKKE i din søgning, skal du skrive ordene med store bogstaver, ellers opfatter REX dem som søgeord!

Du kan bruge parenteser til at lave mere komplicerede søgninger med ELLER og IKKE. Husk at hvis du ikke skriver ELLER eller IKKE tolker REX det automatisk som et OG.

Søgning med trunkering og maskering

Når du søger i REX, kan du anvende symbolerne * og ? til at erstatte et eller flere tegn i dine søgeord og derved søge på afledninger af dit søgeord.

  • * En stjerne (trunkering) erstatter ingen eller flere tegn i et søgeord

  • ? Et spørgsmålstegn (maskering) erstatter ét tegn i et søgeord. Brug ?? for at erstatte æ, ø og å.

Eksempel: Skriv kultur*. Du får resultater, der indeholder søgeordet kultur, men også afledninger af ordet fx. kulturen, kulturel, kulturpolitik, kulturradikal osv. 

Eksempel: Skriv K*benhavn. Du får resultater, der indeholder søgeordet København, Kiöbenhavn, Kjøbenhavn, Kjöbenhavn osv.