Afgræns og filtrer din søgning

Enkel og avanceret søgning

Grundlæggende rummer REX to forskellige søgesider, enkel søgning og avanceret søgning. Kun i den avancerede søgning har du mulighed for at foretage afgrænsninger, inden du laver en søgning.

Enkel søgning er standardsøgningen i REX. Her kan du, efter du har foretaget en søgning, afgrænse dit resultat vha. dropdown-menuen "Alle samlinger" og facetterne til højre for søgeresultatet.

Vælger du “Avanceret søgning” kommer du til REX’s udvidede søgefunktionalitet, hvor du kan afgrænse ved hjælp af en række forskellige dropdown-menuer.

filtrer_1

Menuen ”Alle samlinger” kan du benytte, hvis du på forhånd ønsker at afgrænse din søgning til enten Nationalbibliotekets specifikke samlinger, til de enkelte fakultets- eller institutbiblioteker under KUB-samarbejdet eller til Roskilde Universitetsbiblioteks samlinger.

Du kan sammensætte en søgning ved at vælge specifikke søgefelter i dropdown-menuerne ”Alle felter”, hvor du ud over at søge på titel, forfatter (herunder andet ophav, f.eks. komponist) og udgivelsesår også kan søge på ISBN- og ISSN-nummer samt emne og klassifikation.

Hvis du skriver mere end et søgeord i et felt, kan du med den midterste menu vælge, om du vil søge med ordene i rækkefølge eller ej. Du kan også vælge at se alle opslag, der starter med ordet, hvis du søger på titel.

Vælger du at afgrænse med en af operatorerne OG/ELLER/IKKE udfoldes yderligere menuer, så du får mulighed for at lave sammensatte søgninger, hvor du kan kombinere forskellige søgninger i specifikke felter. Der kan kombineres maks. syv søgelinjer.

Bemærk! Hvis du benytter flere linjer med forskellige operatorer, grupperes først de linjer, der er forbundne med IKKE, derefter dem, der er forbundne med OG og til sidst dem, der er forbundne med ELLER.

I avanceret søgning kan du yderligere afgrænse ved hjælp af menuerne for materialetype og sprog.

Endelig kan du søge mere specifikt på udgivelsestidspunkt. Felterne for dag og måned behøver ikke at være udfyldt, men de kan være nyttige til artikelsøgning.

Hvordan bruges facetter?

Når du har lavet en søgning REX, kan du efterfølgende afgrænse yderligere ved hjælp af facetterne til højre for søgeresultaterne.

Hvis du f.eks. er interesseret i materialer vedr. Mozarts opera “Die Zauberflöte” og søger på et par nøgleord (“mozart” og “zauberflöte”), får du en masse resultater og mange forskellige materialetyper, fysiske bøger, e-bøger, tidsskriftartikler, noder, indspilninger m.v.

Facetterne til højre for resultatlisten kan benyttes til afgrænsning af søgeresultatet og de forskellige muligheder i hver enkel facet kan til- eller fravælges vha. ikonerne ud for facetværdierne.

Hvis du i Mozart-eksemplet f.eks. kun er interesseret i bøger, som kan hjemlånes og som ikke er på engelsk, kan du afgrænse i facetterne ved at vælge “Bøger” under “Materiale”, “Kan hjemlånes” under “Kan det hjemlånes?” og fravælge “Engelsk” under “Sprog”. Dit søgeresultat bliver nu væsentligt mere præcist.