Hjemkaldelse

Hvis lånetiden overskrides 

Lånetid:

  • Bog: 1 måned. Dog kun 14 dage, hvis der er flere reservationer.
  • Tidsskrift: 14 dage. Dog kun 7 dage, hvis der er flere reservationer.

Hvis det lånte materiale ikke er afleveret, inden lånetidens udløb, betales gebyr for sen aflevering. Gebyrer gældende pr. 16. august 2006. Alle gebyrer er pr. bind.

Udsendelse af 1. rykkerbrev

25,-
Udsendelse af 2. rykkerbrev 25,-


Du kan betale gebyret ved at logge på Rex. Placer cursoren på dit navn, vælg Lånerstatus og derpå Betal gebyr.

Betaler du ikke dine skyldige gebyrer, vil du modtage 2 rykkere, inden der udsendes en faktura på beløbet.

I forbindelse med erstatningssager opkræver biblioteket følgende vederlag og gebyrer

Gældende fra 10. april 2017

Gebyr i forbindelse med opkrævning af erstatningskrav Kr. 150 pr erstatningssag

Dertil lægges bogens pris samt evt. hjemkaldelsesgebyrer.

Hvis du finder bogen efterfølgende og afleverer, får du alene refunderet det opkrævede beløb for bogens pris.