Skatte i Det Kongelige Bibliotek

Kuvert med tegning af Henri Matisse

Skatte i Det Kongelige Bibliotek præsenterer et lille udvalg af de mange enestående og forskelligartede værker der i tidens løb er blevet en del af bibliotekets samlinger. De udvalgte værker spænder fra middelalderen og frem til i dag og kommer fra mange dele af verden. 

I det hele taget er der lagt vægt på at vise mangfoldigheden i samlingerne – en mangfoldighed der har kendetegnet biblioteket lige siden det blev grundlagt af Frederik III omkring 1650. Frederik III bestræbte sig på at opbygge en alsidig og repræsentativ bogsamling, hvori der også indgik sjældne og eksotiske bøger. 

Udstillingen er bygget op i temaer som skal lette overskueligheden og sætte de enkelte værker ind i større sammenhænge. Et tema i udstillingen er således europæernes møde med nye verdensdele fra 1500-tallet og frem, ligesom der også kan ses bogkunst fra den nære og den fjerne Orient, indsamlet på videnskabelige ekspeditioner i 18- og 1900-tallet. Mangfoldigheden er også illustreret gennem en række bibler på flere forskellige sprog, nogle fra fjerne egne. 

Tyngdepunktet er imidlertid europæisk. Her er middelalderlige håndskrifter – mange af dem overdådigt illustrerede – og elegante eksempler på den tidlige trykkekunst omkring år 1500. 

Det danske materiale – håndskrifter, noder, trykte bøger – indtager naturligvis en særlig plads. Noder skrevet af Carl Nielsen selv, en dagbog af H.C. Andersen og Johannes V. Jensens arbejdsmanuskript til Kongens Fald er blandt de nationale klenodier i udstillingen. Andre bøger og billeder fortæller om den danske koloni-virksomhed i Trankebar, Vestindien og Grønland.

Det Kongelige Bibliotek rummer værker fra hele verden, samlet gennem 350 år. Denne alsidighed afspejler Danmarks nære kontakter til Europa og resten af verden helt tilbage fra middelalderen – kontakter af kulturel, politisk, krigerisk og kolonialistisk art. Udstilingen af skatte i Det Kongelige Bibliotek fortæller en mængde historier om dansk kultur og dens forbindelser med omverdenen.

Denne web-udstilling er den digitale pendant til udstillingen Skatte i Det Kongelige Bibliotek, som blev vist i Den Sorte Diamant fra den 18. september 2003 til den 30. december 2004.