Erich Christian Werlauff

Portræt af E.C. Werlauff

Erich Christian Werlauff (1781-1871) var justitsråd, senere konferentsråd. Samtidig var han dansk historiker og professor ved Københavns Universitet samt overbibliotekar ved Det Kongelige Bibliotek. Werlauff indgik – i sin stilling som overbibliotekar – i arbejdet med at udskille bøger til Stiftsbiblioteket i Reykavik; også sammen med Jón Sigurdsson.

 

Underskriften fra brevet til Werlauff

 

Brevet, der er dateret 15/9 1848 rummer Jón Sigurdssons svar på en forespørgsel fra Werlauff angående islandske beskrivelser af anvendelsen af solen som tidsmålingsinstrument (solure, med et andet ord). Det er tydeligt, at Jón er gået til opgaven med samme iver, som han lagde i alt, hvad han foretog sig.