Carl Christian Rafn

Portræt af C.C. Rafn

Det Kongelige Bibliotek er i besiddelse af en lang række breve fra Sigurdsson til oldforskeren C.C. Rafn; de fleste omhandler deres arbejde i Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab, hvor Rafn var en af de drivende kræfter.

Nedenstående fire breve fra sommeren 1864 beskriver blandt andet Sigurdssons forgæves forsøg på - på Oldskriftselskabets vegne - at erhverve sig teologen, oversætteren og digteren Sveinbjörn Egilssons efterladte papirer. Denne var også meget aktiv inden for Oldskriftselskabet.

Læser man brevene får man en tydelig fornemmelse af Jóns stigende frustration over forløbet. Det er tydeligt, at han anså Egilssons værker for væsentlige islandske kulturprodukter og ønskede både at sikre dem større udbredelse og formodentlig også at anvende dem til at gøre opmærksom på islandsk kulturliv i almindelighed.
 

 
Brevet til Rafn med listen over bøger
 

Dette smukt udførte brev fra 1856, der er et følgebrev til en boggave fra det islandske litterære selskab til Rafn, viser med al tydelighed det gode forhold, der eksisterede mellem disse mænd. Samtidig illustrerer brevet begge mænds fornemmelse for væsentligheden af at støtte den islandske kultur – og måske særligt Jóns muligheder for at engagere samtidige kulturpersonligheder i islandsk kultur og historie.

 Se brevene fra 1864: 19.5. - 26.5. - 4.8. - 23.8.