Politik

Busten i Jónshús i København

Sigurdssons arbejde omhandlede hovedsageligt oldnordisk historie og skriftkultur, særligt de islandske bidrag hertil. Han sluttede sig dermed til tidens nationalromantiske strømninger, der også kom til udtryk i hans politiske liv. Jón blev en ivrig fortaler for Islands politiske og retslige stilling, og affattede flere værker om emnet.  Han udgav fra 1841 årligt tidsskriftet Ny Félagsrit (Nye Foreningsskrifter).

Tidsskriftet Ny Félagsrit (Nye Foreningsskrifter).

Se hele titelbladet fra nummeret i 1848

Da Altinget blev gendannet i 1845 (efter den danske krones ophævelse af dette gamle parlament i 1800), sad han med ved den første forsamling. Han beholdt sit sæde resten af livet og tjente i flere omgange som Altingspræsident. I 1851 afholdtes i Island en stor folkeforsamling (Þjóðfundur), hvor Jón var blandt lederne i den islandske afvisning af tilslutning til den danske Grundlov. Tilbage i København deltog Jón i årene efter livligt i debatten om Islandsk selvstændighed og betragtes almindeligvis som lederen af den islandske selvstændighedsbevægelse.
 

Det nuværende Altingsbygning

Et historisk foto af den nuværende Altingsbygning (bygget 1880-1881), der tillige rummede forløberen for det islandske nationalbibliotek.