Litteratur og kilder

 
Bibliotek og Universitet:
 
Kilder:
 • Det Kongelige Biblioteks Arkiv, F92: Fortegnelse over dubletter afgivet til det islandske Stiftbibliotek (indbundne katalogsedler)
 • Forhandlinger ved Festen i Kiøbenhavn d. 11. December 1811, København 1812, 157 s.
 • Lög hins íslenzka Bókmentafèlags / Love for det islandske Litteraire Selskab, København 1818, 31 s.

Litteratur:

 • Harald Ilsøe: "Bøger der gik den anden vej. Historien om hvad der blev af Det Kongelige Biblioteks dubletter", Fund og Forskning, 37 (1998)
 • Landsbókasafn Íslands 1818-1918. Minningarrit, Reykjavík 1919-20, 312 s.
 • Gu∂ni Jónsson: Saga Háskóla Íslands. Yfirlit um hálfrar aldar starf, Reykjavík 1961, 306 s.

Jón Sigur∂sson og det politiske røre:
 
Kilder:
 • Grimur Thomsen: Om Islands Stilling i det øvrige Skandinavien, fornemmelig i literær Henseende. Et Foredrag holdt i det Skandinaviske Selskab den 9de Januar 1846, København 1846, 35 s.
 • Jón Sigur∂sson: "Hugvekja til Íslendínga", Ny Fèlagsrit, 1848
 • Oddgeir Stephensen og Jón Sigur∂sson: Lovsamling for Island. Indeholdende Udvalg af de vigtiste ældre og nyere Love og Anordninger...., København 1853-89, vol. 1-21.
 • Jón Sigur∂sson: Om Islands statsretlige Forhold. Nogle Bemærkninger i Anledning af Etatsraad, Professor J. E. Larsens Skrift ”Om Islands hidtilværende statsretlige Stilling”, København 1855, 108 s.
 
Litteratur:
 • Gu∂jón Fri∂riksson: Jón Sigur∂sson. Ævisaga, Reykjavík 2002-2003, vol 1-2,.
 • Hallgrimur Sveinsson: Islands nationalhelt Jón Sigur∂sson – En kortfattet biografi, Hrafnseyri 1996, 128 s.
 • Sverri Kristjánsson: Hugvekja til íslendinga. Ùrval úr ritum og ræ∂um Jóns Sigur∂ssonar til loka thjó∂fundar, Reykjavík 1951, 155 s.
 • Fr. Asmundsson Brekkan: Jon Sigurdsson. Nogle Træk af hans liv og hans Gærning, (særtryk af Dansk Udsyn 1927)

Forbindelse til danske personligheder
 
Litteratur:
 • [Briem, Eiríkur], [Thorkelsson, Jón], overs. og red. Patersen, W.G. Spence: Jón Sigurdsson, The Icelandic patriot – A biographical sketch, Reykjavík 1887
 • Páll Eggert Ólason: Jón Sigurdsson – Islands politiske fører – Et liv i arbejde og kamp, København 1940
 • Jón Sigurðsson: Om Islands statsretslige forhold. Nogle bemærkninger i anledning af Etatsraad, professor J.E. Larsens skrift ”Om Islands hidtilværende statsretslige Stilling”, København 1855, 108 s.

Folkeviserne
 
Kilder:
 
 • Svend Grundtvig og Jón Sigurðsson (red.): Islenzk Fornkvæði, 1-4, København 1854-85
 • Svend Grundtvig og Jón Sigurðsson: Íslenzk Forkkvæði I-III (Dansk Folkemindesamling, Svend Grundtvigs Samling 1883/065-67)
 • Et Fascikel indeholdende Islandske Melodier (Musik- og Teaterafdelingen, C II, 180)
 
Litteratur:
 
 • Erik Dal: Nordisk folkeviseforskning siden 1800, København 1956
 • Iørn Piø: "Svend Grundtvig", Dansk Biografisk Leksikon, 3. udgave, bind 5, s. 329-31, København 1980.